Kázne - ECAV Prešov

Audio kázne zaznamenané z kazateľne prešovského a. v. cirkevného zboru. Každú nedeľu a sviatky robíme zvukový záznam kázní, ktoré si môžete vypočuť nižšie. Každú kázeň si môžete stiahnuť vo formáte MP3.

Kázne je možné odoberať ako podcasty v aplikáciaách Spotify, Podcasty Google a Apple Podcasts. Nainštalujte si populárnu aplikáciu do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet) a počúvajte kdekoľvek s dostupným internetom. Podcasty umožňujú pohodlné počúvanie pri akejkoľvek činnosti (napr. cestou do práce, pri športe…). Názov nášho podcastového kanálu je: Kázne – Cirkevný zbor ECAV Prešov. RSS Feed kanál.

4. nedeľa po Zjavení

2. februára 2020
L 2, 25 - 32: Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý,…

3. nedeľa po Zjavení

26. januára 2020
Žalm 40, 7 a 9: Zábitok ani obetný dar nemáš rád, Ty si mi uši otvoril, zápal a obeť za hriech nežiadaš. Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj…
1. Samuelova 1, 1-8: Bol istý muž z Ramátajim Cófímu, z Efrajimského pohoria, menom Elkána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Efratského. Mal dve ženy: jedna sa volala Anna…

1. nedeľa po Zjavení

12. januára 2020
Lk 3, 15 - 18: Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale…
2Tim 1, 7 - 10: Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa,…
1 2 3 20 21 22