Kázne - ECAV Prešov

Audio kázne zaznamenané z kazateľne prešovského a. v. cirkevného zboru. Každú nedeľu a sviatky robíme zvukový záznam kázní, ktoré si môžete vypočuť nižšie. Každú kázeň si môžete stiahnuť vo formáte MP3.

Kázne je možné odoberať ako podcasty v aplikáciaách Spotify, Podcasty Google a Apple Podcasts. Nainštalujte si populárnu aplikáciu do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet) a počúvajte kdekoľvek s dostupným internetom. Podcasty umožňujú pohodlné počúvanie pri akejkoľvek činnosti (napr. cestou do práce, pri športe…). Názov nášho podcastového kanálu je: Kázne – Cirkevný zbor ECAV Prešov. RSS Feed kanál.

13. nedeľa po Sv. Trojici

15. septembra 2019
Kázňové texty: Žalm 50, 14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Žalm 50, 23: Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.…

12. nedeľa po Sv. Trojici

8. septembra 2019
Sk 9, 36 - 42: Bola však v Joppe učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. A bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny. I stalo sa…

11. nedeľa po Sv. Trojici

1. septembra 2019
Kázeň na biblický text: Pr 1, 7 - 10: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania; blázni pohŕdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poúčanie svojej…
Kázeň na biblický text Rim 11, 25 - 32: Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť…

9. nedeľa po Sv. Trojici

18. augusta 2019
Biblický text - Žalm 118, 8-9: Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako dúfať v kniežatá.
1 2 3 15 16 17