Služby Božie – Priame prenosy v nedele a sviatky 9:00 | Sledujte cez Youtube

Všetko si môžete pozrieť aj zo záznamu na našom Youtube kanáli.

Služby Božie a zborové aktivity počas najbližších 14 dní

štvrtok 26. mája 2022
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 29. mája 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 11:00 - Služby Božie s požehnaním detí - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 1. júna 2022
 • 15:20 - Nešporné služby Božie s VP - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 2. júna 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 5. júna 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač

Zborový Spravodaj

Všetky čísla zborového Spravodaja

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj