Služby Božie počas najbližších 14 dní

nedeľa 25. august 2019
 • 8:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Rokycany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 29. august 2019
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 1. september 2019
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 5. september 2019
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač (PDF)

Najbližšie zborové akcie

Nie sú žiadne udalosti.