Služby Božie – Priame prenosy – každú nedeľu a sviatky 9:00

Staršie služby Božie si môžete pozrieť zo záznamu na našom Youtube kanáli.

Služby Božie a zborové aktivity počas najbližších 14 dní

štvrtok 1. júna 2023
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 4. júna 2023
 • 9:00 - Služby Božie s požehnaním detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Podhradík

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie s VP - Petrovany

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 7. júna 2023
 • 15:20 - Nešporné Služby Božie - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 8. júna 2023
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 11. júna 2023
 • 9:00 - Služby Božie s VP + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 15:30 - Nešporné Služby Božie - Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS - Volgogradská 5, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Zborový Spravodaj