Služby Božie – Priame prenosy – každú nedeľu a sviatky 9:00

Staršie služby Božie si môžete pozrieť zo záznamu na našom Youtube kanáli.

Služby Božie a zborové aktivity počas najbližších 14 dní

streda 5. októbra 2022
 • 15:20 - Nešporné služby Božie s VP - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 6. októbra 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 9. októbra 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 15:30 - Nešporné služby Božie - Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 13. októbra 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 16. októbra 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač

Zborový Spravodaj

Všetky čísla zborového Spravodaja

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj