Služby Božie – Priame prenosy – každú nedeľu a sviatky 9:00

Staršie služby Božie si môžete pozrieť zo záznamu na našom Youtube kanáli.

Služby Božie a zborové aktivity počas najbližších 14 dní

streda 1. februára 2023
 • 15:20 - Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 2. februára 2023
 • 17:00 - Večerné Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 5. februára 2023
 • 9:00 - Služby Božie s požehnaním detí + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné Služby Božie - Petrovany

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 9. februára 2023
 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 12. februára 2023
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 15:30 - Nešporné Služby Božie s Večerou Pánovou - Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS - Volgogradská 5, Prešov

 • 17:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Zborový Spravodaj

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj