PokynySlužby božie sú opäť sprístupnené pre verejnosť. Služby Božie o 9.00 hod. v Prešove budú vyhradené výlučne pre seniorov nad 60 rokov, čím rešpektujeme odporúčanie hlavného hygienika SR aj Zboru biskupov ECAV. Služby Božie o 10.30 hod. budú určené pre ľudí do 60 rokov. Prosíme vás, aby ste to rešpektovali. Večerné Služby Božie v Prešove a Služby Božie v Rokycanoch, Janove a Kojaticiach budú bez vekových obmedzení.

Prečítajte si pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať.

Služby Božie počas najbližších 14 dní

štvrtok 9. júla 2020
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 12. júla 2020
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 15:30 - Nešporné služby Božie - Ústav telesne postihnutých

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

utorok 14. júla 2020
 • 15:00 - Nešporné služby Božie s VP - ZRUŠENÉ - DSS Veselá

štvrtok 16. júla 2020
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 19. júla 2020
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač

Zborový Spravodaj

Všetky čísla zborového Spravodaja

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05