SLB internet - WEB slider

Najbližšie služby Božie cez Internet

štvrtok 9. apríla 2020
  • 18:00 - Zelený štvrtok - Matúšove Pašie J. S. Bacha - zamyslenia cez Internet

piatok 10. apríla 2020
  • 9:00 - Veľký piatok - Pašiové služby Božie cez Internet

  • 18:00 - Stretnutie pod krížom - Inšpiratívne služby Božie cez Internet

nedeľa 12. apríla 2020
  • 9:00 - 1. slávnosť veľkonočná - Slávnostné služby Božie cez Internet

pondelok 13. apríla 2020
  • 9:00 - 2. slávnosť veľkonočná - Slávnostné služby Božie cez Internet