Služby božie sú opäť sprístupnené pre verejnosť. Pokyny:

 • Do kostola vstupujeme len v rúšku.
 • Pri vchodoch si vydezinfikujeme ruky. Budú tam presbyteri, ktorí vás usmernia.
 • Z chrámu vychádzame postupne, nie v húfe: najskôr tí, čo stáli, potom sediaci od poslednej lavice po prvú.

Snažme sa dodržiavať tieto pokyny a chrániť naše zdravie. Prosíme vás o pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu!

Služby Božie počas najbližších 14 dní

nedeľa 16. augusta 2020
 • 8:00 - Večera Pánova - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 20. augusta 2020
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 23. augusta 2020
 • 9:00 - Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 27. augusta 2020
 • 18:00 - Večerné služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Rozpis služieb Božích pre tlač

Zborový Spravodaj

Všetky čísla zborového Spravodaja

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05