Stretnutie mladšej mládeže sa koná každý piatok o 17:00 na evanjelickej fare (okrem letných prázdnin). Stretnutie väčšinou prebieha vo veľkej zborovke.

Stretnutia sú miestom pre mládež vo veku od 11 do 18 rokov. Spoločne študujeme Bibliu, spievame chvály, modlíme sa a v neposlednom rade aj hráme a rozprávame.

Veľmi radi ťa privítame medzi nami!

Letné výlety

Každý rok v lete organizujeme výlet pre mládežníkov. Na výlete spoločne spoznávame Pána Boha, spievame chvály a samozrejme športujeme a hráme hry.

Začiatkom ďalšieho leta zverejníme konkrétnejšie informácie.

Zodpovedný vedúci: Peter Urbanec.