Časopis Patmos

/Časopis Patmos
Časopis Patmos2018-10-07T21:19:59+00:00

Časopis je veľmi požehnaná forma služby nášmu zboru. No nebola by možná bez lásky, s ktorou slúžia všetci zainteresovaní. Časopis mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Je svedectvom náboženskej slobody, o akej sme kedysi iba snívali. Je to svedectvom toho, že sme novú situáciu prijali ako výzvu. No časopis je výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre inteligenciu, aby sme reagovali na život v cirkvi, aktuálne problémy života viery…

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Ďakujeme členom redakčnej rady, že i takto prejavujú svoju lásku k nášmu zboru a cirkvi. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli tomu, čo sa deje v našom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

Aktuálne číslo

Jún 2018 – Mimoriadne číslo k voľbám cirkevných predstaviteľov

Ročník 23 – číslo 4

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“  Mt. 11, 28

 

Obsah

  • Poďte ku mne všetci… (Ján Bakalár)
  • Predslov zborového dozorcu M. Čurlíka
    k volebnému zborovému konventu CZ ECAV v Prešove
  • Životopis Mgr. Ivan Eľko
  • Životopis Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
  • Životopis Mgr. Katarína Hudáková
  • Životopis Mgr. Marián Kaňuch
  • Životopis Ing. Ján Brozman
  • Životopis Ing. Ľubomír Pankuch

Staršie čísla

2017 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012