Časopis Patmos mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Časopis je svedectvom nášho zápas