Časopis je veľmi požehnaná forma služby nášmu zboru. No nebola by možná bez lásky, s ktorou slúžia všetci zainteresovaní. Časopis mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Je svedectvom náboženskej slobody, o akej sme kedysi iba snívali. Je to svedectvom toho, že sme novú situáciu prijali ako výzvu. No časopis je výzvou pre nás všetkých a zvlášť pre inteligenciu, aby sme reagovali na život v cirkvi, aktuálne problémy života viery…

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Ďakujeme členom redakčnej rady, že i takto prejavujú svoju lásku k nášmu zboru a cirkvi. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli tomu, čo sa deje v našom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

Aktuálne číslo

Október 2019

Ročník 24 – číslo 5

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

Obsah

  • Čo je pravda? – Martin Chalupka
  • Povzbudenie pri pamiatke zosnulých – Ján Bakalár
  • Katarina von Bora I. – Zuzana Kubačková, námestná farárka CZ Soľ
  • KLUBOVŇA PUZZLE OŽÍVA – Tím Relevant
  • Rozhovor s bratom zborovým farárom Martinom Chalupkom
  • Jesenné zamyslenie – Lenka Janotková, farárka na RD žijúca v Prešove
  • Chráň si srdce! – 30. výročie Nežnej revolúcie – Pozvánka

Staršie čísla

2019 – 20182017 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012