Časopis Patmos mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o cirkevný zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli všetkému, čo sa deje v našom cirkevnom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky.  Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

 • Patmos 2022-04

  Vianočné číslo

  „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.“ 1 Jn 5, 11

  Obsah

  • Zamyslenie | K Vianociam
  • Rozhovor| Kozačukovci
  • Cirkev | Služby Božie včera a dnes (záver)
  • Rozhovor | Ďakujem za prežité roky!
  • Spoločnosť | Násilie páchané na ženách a jeho vplyv na život rodín – Seniorátne stretnutie žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
  • Relevant n.o. | Aj takto môžeme byť relevantní?
  • Poďakovanie M. Čurlíkovi
  • Cirkev | Seniorátne stretnutie mamičiek
  • Zbor | Služby Božie na fare
  • Kronika | Október 2022 – november 2022
  • Zamyslenie | K novému roku
  • Mládež | Prespávačka na fare
  • NA HRANICI ROKOV – báseň
 • Patmos 2022-03

  Jesenné číslo

  „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Mt 11, 28

  Obsah:

  • Zamyslenie | Konajme svoje spasenie
  • ROZHOVOR | Peter Urbanec
  • ŽIVOT ZBORU | Zborový misijný pracovník s mládežou
  • SENIORÁT | Futbalový turnaj ŠZS
  • LETNÉ AKTIVITY | Skúška odvahy – Detský biblický tábor 2022
  • LETNÉ AKTIVITY | Záhrada – Dorastový tábor 2022
  • LETNÉ AKTIVITY | KECY Camp 2022
  • LETNÉ AKTIVITY | Konfivíkendovka – práca s konfirmandmi
  • MISIA | Návšteva z Misie na Níle
  • Fílie | 20. výročie posvätenia modlitebne v Petrovanoch
  • SPOLOČENSTVO | Služby Božie včera a dnes (4. časť)
  • SPOLOČENSTVO | Služby Božie na fare – posledná nedeľa v mesiaci
  • CIRKEVNÝ ZBOR | Obnova severnej fasády Chrámu Svätej Trojice
  • Cirkev | Pamiatka zosnulých
  • RELEVANT N.O. | Novinky z Relevantu
  • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Podať ďalej prijaté – Vzdelávanie učiteľov Evanjelickej základnej školy a gymnázia v Prešove
  • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Operácia „Jablkový koláč“
  • Kronika | Jún 2022 – september 2022
 • Patmos 2022-02

  Prázdninové číslo

  „Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: radujte sa!“ F 4,4

  Obsah

  • ZAMYSLENIE | Čas žatvy
  • ROZHOVOR | Miro Čurlík, zborový dozorca
  • CIRKEV | Slávnosť ordinácie brata Ondreja Kotscha
  • CIRKEV | Vyslanie do služby brata Ondreja Kotscha
  • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Sociálny projekt – ESŠ Vernisáž 2022 – Krása a umenie dokážu pomáhať
  • MISIA NA NÍLE | Čo majú spoločné Níl a Svinka?
  • DUŠEVNÉ ZDRAVIE | Sila oxytocínu, vzťahov a toxický vplyv stresu
  • CIRKEV | Stanovisko predsedníctva ECAV k voľbám generálneho dozorcu
  • CIRKEV | Výstupy zo zasadnutia kandidačnej porady
  • SPOLOČENSTVO | Služby Božie včera a dnes (3. časť)
  • RELEVANT N.O. | Pán Boh sa stará
  • ŽIVOT ZBORU | Konfirmácia – Matúš A. Lavrík
  • ŽIVOT ZBORU | Konfrimácia
  • ŽIVOT ZBORU | Zborová opekačka
  • VZDELÁVANIE | Edukačno-misijné centrum – mechanizmus služby pre ECAV
  • Kronika | Apríl 2022 – máj 2022
 • Patmos 2022-01

  Veľkonočné číslo

  „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ Ján 14, 1

  Obsah

  • ZAMYSLENIE | Živý medzi mŕtvymi
  • ROZHOVOR | Karolína & Wilfredo
  • RELEVANT N.O. | Pomoc tým, ktorí to potrebujú
  • SPOLOČENSTVO | Služby Božie včera a dnes (2. časť)
  • SVEDECTVO | Dobrovoľnícka služba na hraniciach
  • UTEČENECKÁ KRÍZA | Správa zo slovenského „frontu“, alebo vojna – obrovskou výzvou pre ECAV na slovensku
  • ZAMYSLENIE | Veľký piatok
  • MISIA | Konferencia – Misia na Níle 2022
  • POVZBUDENIE | Neboj sa!
  • DUŠEVNÉ ZDRAVIE | Strach | Ako psychicky zvládnuť aktuálnu situáciu a vyrovnať sa s ňou?
  • SPOJENÁ ŠKOLA | Ocenenie učiteľov
  • MLÁDEŽ | Seniorátne stretnutie dorastu
  • SPOLOČENSTVO | Svetový deň modlitieb 2022
  • BÁSEŇ | Pre mňa to robí
  • PATMOS | Internetové kníhkupectvo Patmos
  • PRÍBEH | Podobenstvo o káve
  • Kronika | December 2021 – marec 2022
  • Oslávenci | 1. a 2. štvrťrok
 • Patmos 2021-04

  Vianočné číslo

  „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Lukáš 2, 12

  Obsah

  • Zamyslenie | Vianočná radosť
  • Rozhovor | Katka & Michal
  • Vzťahy | Štyri znamenia apokalypsy v manželstve
  • Spoločnosť | Násilie páchané na ženách
  • ESŠPO | Evanjelická základná škola a jej sociálne projekty
  • Relevant n.o. | Vzťah, ktorý pretrvá
  • Financie | Viera a peniaze
  • Rozhovor | Zmeny vo financovaní cirkvi od roku 2022
  • Evanjelizácia | ProChrist 2021
  • Liturgia | Služby Božie včera a dnes (1. časť)
  • Cirkev | Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021
  • Fílie | Fília Janov
  • Kronika | Október – november 2021
  • Kníhkupectvo Patmos
 • Patmos 2021-03

  Reformačné číslo

  „Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach…“ Ef 3, 17a

  Obsah

  • ZAMYSLENIE | Pamiatka reformácie
  • FÍLIE| Fília Kojatice
  • FÍLIE| Kojatice – 20. výročie posvätenia modlitebne
  • NÁVŠTEVA PÁPEŽA V PREŠOVE | Spomíname, ako sme vítali pápeža Jána Pavla II. v Prešove pred 26 rokmi
  • RELEVANT N.O. | Úcta k starším v praktickom živote
  • KARTOTÉKA | Aktualizácia kartotéky cirkevného zboru
  • EVANJELICKÁ SPOJENÁ ŠKOLA | Výstava Prázdna stolička
  • ŽIVOT ZBORU | Detský biblický tábor | Veľký indiánsky poklad
  • MISIA | KECY CAMP | Beyond
  • ŽIVOT ZBORU | Dorastový tábor
  • ZAMYSLENIE | Reformácia srdca
  • Kronika | Jún 2021 – september 2021
  • Kronika | Oslávenci

  Oprava: V tlačenej verzii sú na 2. strane vľavo dolu uvedené chybné údaje k výške cirkevného príspevku. Správny text je:

  Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na rok je 30 € za dospelého člena cirkevného zboru a 20 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie.

  Za chybu sa ospravedlňujeme.

 • Patmos 2021-02

  Prázdninové číslo

  „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ Žalm 133, 1

  Obsah

  • ZAMYSLENIE | Kristovi svedkovia
  • HISTÓRIA | Ján Hus
  • RELEVANT N.O. | Učme sa byť vďační za to, čo máme
  • ŠKOLSTVO | Prázdna stolička – projekt v EKG
  • ŠKOLSTVO | Evanjelická spojená škola
  • SPOLOČENSTVO | Živé alebo online?
  • DEŇ OTCOV | Obraz otca
  • ROZHOVOR | Peter a Pavol pomáhajú pri šírení evanjelia
  • FÍLIE | Evanjelický a. v. cirkevný zbor Prešov – Fília Rokycany
  • CIRKEV | Rozhovor s autorom pamätnej mince Chrámu sv. Trojice
  • ŽIVOT ZBORU | Konfirmácia „covidových“ konfirmandov
  • Kronika | Marec 2021 – máj 2021
 • Patmos 2021-01

  Veľkonočné číslo

  „Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ 1Kor 15, 57

  Obsah:

  • Zamyslenie | Vzkriesený Pán kriesi
  • Téma | Mobilizácia: Pošli mňa – Odmena
  • Online | Mobilizácia: Pošli mňa!
  • Online | Ženy ženám – Online stretnutie pre ženy
  • Cirkevný zbor | Obnova kartotéky cirkevného zboru
  • Fílie | Filiálka Petrovany – Močarmany
  • Relevant n. o. | Linky pomoci
  • Relevant n. o. | Požehnaní napriek pandémii
  • Ekuména | Svetový deň modlitieb 2021
  • Kronika | December 2020 – február 2021
 • Patmos 2020-04

  Vianočné číslo

  „Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.“ Jakub 1, 17

  Obsah:

  • Zamyslenie | Vianoce sa priblížili, čas radosti nastal nám!
  • Téma | Vianočné sčítanie
  • Cirkev | Čaká nás historicky jedinečná skúsenosť
  • Zamyslenie | Vianočná pohľadnica
  • Relevant n. o. – organizácia pôsobiaca pri našom cirkevnom zbore
  • Život zboru | Zborový dom Patmos v „novom šate“
  • Sčítanie obyvateľov v roku 2021, prihláste sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
  • Pre deti | Emócie, emotikony
  • Diakonický domov Elim
  • Kronika | Október – november 2020
 • Patmos 2020-03

  Jesenné číslo

  „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

  Obsah:

  • Zamyslenie | Čo je v živote isté ?
  • Téma | Dištančné vzdelávanie – život pred počítačom
  • Zamyslenie | Si online ?
  • Život zboru | Muži mužom
  • Život zboru | Slávnosť konfirmácie
  • Život zboru | Dorastový tábor
  • Kaviareň CAFÉ RELEVANT
  • Život zboru | Detská besiedka
  • Cirkev | Financovanie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku od roku 2021
  • Povzbudenie | KORONAKRESŤAN
  • Reformácia – obnova
  • Oslávenci | KRONIKA
  • Kronika | 3. štvrťrok 2020