Časopis Patmos mapuje život zboru, jednotlivé udalosti a zároveň informuje o hospodárení a pripravovaných stretnutiach či akciách. Časopis je svedectvom nášho zápasu a služby Vám, sestry a bratia, a tomuto zboru. Prajeme si, aby Vás tento časopis inšpiroval, povzbudzoval k láske a záujmu o cirkevný zbor a život viery. Teší nás, že mnohí nesiete tento časopis aj blízkym, ktorí nemohli prísť do chrámu, aby porozumeli všetkému, čo sa deje v našom cirkevnom zbore a mohli sa slobodne pýtať i vyjadriť.

Ďakujeme Vám, že pri svojich milodaroch pamätáte aj na domáci tlačový fond a podporujete túto prácu. Prosíme Vás, aby ste sa zapojili do tejto služby zboru a písali, posielali nám svoje príspevky.  Časopis je potrebnou formou komunikácie a svedectvom, že sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého Vás pozývame.

 • Patmos 2023-01

  Veľkonočné číslo

  „Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám.“ Jk 4, 8

  Obsah

  • Cirkevný zbor – vrch premenenia?
  • Miro Iľko – zborový dozorca
  • Minikonferencia Pomáhame, podporujeme, spájame
  • Posolstvo kríža
  • Vystúpenie žiakov Evanjelickej základnej školy na nedeľňajších službách Božích v Chráme svätej Trojice
  • KECY camp
  • Kronika December 2022 – marec 2023
  • Svetový deň modlitieb 2023 v Prešove
  • Oslávenci – 1. a 2. štvrťrok 2023
 • Patmos 2022-04

  Vianočné číslo

  „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.“ 1 Jn 5, 11

  Obsah

  • Zamyslenie | K Vianociam
  • Rozhovor| Kozačukovci
  • Cirkev | Služby Božie včera a dnes (záver)
  • Rozhovor | Ďakujem za prežité roky!
  • Spoločnosť | Násilie páchané na ženách a jeho vplyv na život rodín – Seniorátne stretnutie žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
  • Relevant n.o. | Aj takto môžeme byť relevantní?
  • Poďakovanie M. Čurlíkovi
  • Cirkev | Seniorátne stretnutie mamičiek
  • Zbor | Služby Božie na fare
  • Kronika | Október 2022 – november 2022
  • Zamyslenie | K novému roku
  • Mládež | Prespávačka na fare
  • NA HRANICI ROKOV – báseň
  <