Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 9.8.2020

  9. nedeľa po Svätej Trojici

  Oznamy
  • 5.8.2020 boli v našom chráme pokrstení súrodenci Peter a Dominika rodičov Petra Pribiša a Renáty r. Kmecovej.
  • Včera bolo v našom chráme požehnané manželstvo Tomáša Bernáta a Moniky r. Miškufovej.
  • V dňoch 27. - 30. 8. 2020 sa uskutočnia Misijné dni 2020 Extrémne premeny. Elektronická registrácia je do 10.8.2020 na www.vdecav.sk/dni Srdečne vás pozývame.
  • 9.8.2020 o 16.00 hod. sa uskutoční v našom kostole koncert umeleckého súboru Il Cuore Barocco. Zaznejú skladby talianského majstra Vivaldiho. Srdečne vás pozývame.
  • Mesto Prešov eviduje zvýšený počet žobrajúcich matiek s maloletými deťmi. Touto cestou chceme poprosiť veriacich, aby tieto osoby nepodporovali finančne. Formy inej pomoci sú vyvesené pri vstupe do kostola. Jednou z možností je zakúpenie charitatívneho poukazu v hodnote 0,50 €, ktorý môžu tieto osoby využiť na poskytnutie stravy, základnej osobnej hygieny alebo ubytovania.
  Milodary
  • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s br. farárom Bakalárom obetuje miesto kvetov na CZC 30,-€
  • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a pomoc pri operácii manžela a obetuje na CZC 50,-€
  • Pri krste a vstupe Moniky Štofanovej do ECAV obetuje rodina Štofanová na CZC 30,- €.
  • Pri krste Sofie Polačekovej obetujú rodičia na CHB 50,- €, starí rodičia Kažimírski na CHB 50,- € a krstní rodičia na CHB 50,- €.
  • Bohuznáma rodina obetuje na mládež 50,- €.
  • Bohuznáma sestra pri príležitosti manželových 50- tych narodenín obetuje na CZC 100,- €.
  • Bohuznáma sestra pri príležitosti bratových 50-tych narodenín obetuje pre mládež 50,- €.
  • Bohuznáma sestra si spomína na svojho synovca pri nedožitých 50tych narodeninách a 10. výročí smrti a oferuje na CHB 100,- €.
  • Rodina Pribišová a Kmecová pri krste detí a vnúčat Petra a Dominiky obetuje na CZC 50,-€.
  • Bohuznáma rodina pri krste synovca a netere obetuje na CZC 50,-€.
  • Novomanželia Mochňákovi pri uzavretí manželstva v našom chráme obetujú na CHB 50,- €.
  • Pri 10. výročí úmrtia manžela obetuje manželka s deťmi 50,- na CHB a 10,- € na DTF.

Staršie čísla zborového Spravodaja

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05