Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 23.1.2022

  3. nedeľa po Zjavení

  Oznamy

  • V nedeľu 16.1.2022 bol v našom chráme v Rokycanoch pokrstený syn Sebastian rodičov Jaroslava Beňka a Júlie Kmecovej.
  • Návšteva služieb Božích v Prešove je možná v počte 200 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
  • Návšteva služieb Božích na fíliach je možná v počte 100 v režime očkovaní a po prekonaní covidu (OP).
  • Dávame do pozornosti, že v predajni PATMOS ponúkame: Tranovský kalendár, Stolový kalendár a ďalšiu kresťanskú literatúru.

  Milodary

  • Pri 46. výročí úmrtia manžela a otca si na neho spomína manželka a deti a obetuje 60,- € na CZP.
  • Pri 1. výročí úmrtia mamky Pavlíny Hadbavnej a 4. výročí úmrtia otca Ondreja Hadbavného si na nich s láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami a pri tejto príležitosti obetujú 100,- € na CZP.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 55 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a obetuje 15,- € na DTF a 15,- € na online prenosy.
  • Bohuznáma sestra s láskou spomína na svojho otca pri jeho nedožitých 87. narodeninách a na online prenosy obetuje 30,- €.
  • Sestra Danica Balažovičová z vďačnosti za internetové online prenosy obetuje 20,- € na CZP.
  • Sestra Danka Smolinská pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 20,- € na CZP.
  • Ofera prijatá na účet v banke za uplynulý týždeň bola vo výške 125,- €.

Vysvetlivky:

SB – Služby Božie, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien, VP – Večera Pánova, CP – Cirkevný príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám Boží, RoS – Rodinné spoločenstvo

Staršie čísla zborového Spravodaja