Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 24.9.2023

  16. nedeľa po Svätej Trojici

  Oznamy

  • V nedeľu 17. 9. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: dcéra Nela rodičov Mareka Kobyľana a Lenky r. Oskorypovej, syn Viliam rodičov Ondreja Verčimáka a Miroslavy r. Vaňovej
  • V sobotu 23. 9. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Ján Novotný a Nina Čeryová
  • Dňa 27. 9. 2023 v stredu sa uskutoční zasadnutie Zborového presbytersva o 17.00 h na fare.

  Milodary

  • Bohuznámi rodičia z vďačnosti za Božie požehnanie a zdravie dcéry obetujú na CHB 30,- €, DTF 10,- € a pre Mami klub 10,- €.
  • Pri príležitosti začatia konfirmačnej prípravy dcéry Kamily obetujú rodičia na opravu zvonice v Janove 50,- € a pre mládež 50,- €.
  • Brat Miloš Poloha s rodinou pri životnom jubileu 60 rokov manželky Daniely s prosbou o Božie požehnanie obetuje na CHB 100,- €.
  • Novomanželia a rodičia Juhásovci ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a vedenie, prosia o Božiu prítomnosť do budúcich dní a obetujú na modlitebňu v Kojaticiach 50,- € a na opravu CHB v Prešove 50,- €.

Vysvetlivky:

SB – Služby Božie, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien, VP – Večera Pánova, CP – Cirkevný príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám Boží, RoS – Rodinné spoločenstvo

Staršie čísla zborového Spravodaja