Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 3.7.2022

  3. nedeľa po Svätej Trojici

  Oznamy

  • V nedeľu 26.6.2022 boli v našom chráme pokrstené deti Petronela a Sergej, rodičov Sergeja Holuba a Svetlany Horvátovej, v sobotu 2. 7. 2022 boli pokrstení: Júlia Kanciánová, dcéra Zuzany Kancianovej, Zuzana Kancianová, syn František, rodičov Jakuba Čubu a Bianky r. Kancianovej,  dcéra Julia, rodičov Miloša Čižmára a Dominiky r. Kačalovej, dcéra Alžbeta a syn Daniel, rodičov Františka Kočana a Zuzany r. Lacovej, syn Lukáš, rodičov Petra Chovana a Antónie r. Andraščíkovej, dcéra Soňa Viola, rodičov Vladimíra Gála a Anny r. Bakalárovej.

  Milodary

  • Mladomanželia Havírovci pri vstupe do manželstva s prosbou o Božie vedenie a požehnanie obetujú 50,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri 10. výročí úmrtia manžela, otca a starého otca si na neho s láskou spomína a obetuje 20,- € pre modlitebňu v Janove, 20,- € na CHB v Rokycanoch a 10,- € na DTF.
  • Pri krste Petronely a Sergeja Holubovcov obetujú krstní rodičia 50,- € na opravu kostola.
  • Bohuznáma rodina pri krste dcéry a vnučky Gréty obetuje 100,- € na opravu kostola.

Vysvetlivky:

SB – Služby Božie, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien, VP – Večera Pánova, CP – Cirkevný príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám Boží, RoS – Rodinné spoločenstvo

Staršie čísla zborového Spravodaja

Zoznam

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj