Zborový spravodaj

V zborovom Spravodaji sú každú nedeľu uverejňované oznamy a milodary. To znamená, že milodary nie sú čítané. Za obetujúcich sa budeme modliť, ich mená a príležitosti, pri ktorých obetujú milodary si každý môže prečítať. Z oznamov sa pripomínajú a zdôrazňujú najmä mimoriadne príležitosti. Veríme, že vydávanie spravodaja pomôže ku lepšej informovanosti členov cirkevného zboru, keďže si ho každý bude môcť zobrať domov, prípadne ho dať aj svojim priateľom, či známym. V elektronickej podobe ho môžete čítať na tejto stránke nižšie.

Ak chcete aby bol váš milodar zaznamenaný v Spravodaji je potrebné, aby ste milodary priniesli včas t.j. najneskôr v piatok do 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Spravodaj | 19.3.2023

  4. pôstna nedeľa

  Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 17. 3. 2023 rozlúčili v Prešove s bratom Dušanom Gregom, 77 r. v Janove so sestrou Máriou Kačmárovou r. Richtárikovou, 89 r.
  • V sobotu 18. 3. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Soňa, rodičov Róberta Ľubockého a Moniky r. Mižišinovej
  • Vaše 1%, 2% alebo 3% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant a tým pomôžete: rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE, pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život, poskytovať opatrovateľskú službu pre seniorov v našom meste Tlačiva nájdete na stránke: www.relevant.sk/2-percenta
  • Milí priatelia, sestry a bratia, zjednoťme sa znova na modlitbách a pôste. Pozývame vás do „Pôstnej reťaze“. Ak sa rozhodnete zapojiť, môžete sa zapísať v kalendári, ktorý nájdete na modlitby.patmos.sk
  • Pozývame vás na Benefičný koncert pre Emku, ktorý sa uskutoční 19. marca 2023 o 17.00 h v Chráme Svätej Trojice v Prešove.
   Na organe hrá Mgr. Art. Marta Gáborová. https://www.donio.sk/pomozme-emke-sa-dostat-na-operaciu-do-nemecka
  • Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Evanjelického kolégia.
   Nahlásiť sa môžete aj na farskom úrade. 051/77259 25 email: ev.fara@patmos.sk

  Milodary

  • Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Bohuznáma sestra z Podhradíka, z vďačnosti voči Pánu Bohu, pri liečbe svojej dcéry obetuje na opravu kostola 100,- € a na živé vysielanie 20,- €.
  • Bohuznáma rodina pri uložení urny drahého manžela a otca obetuje 50,- € na CZP.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 70 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a zdravie a obetuje 100,- € na opravu kostola, 20,- € pre modlitebňu v Janove a 10,- € na DTF.
  • Bohuznáma rodina pri prislúžení VP v domácnosti obetuje na DTF 10,- € a na benefičný koncert pre Emku obetuje 20,- €.
  • Bohuznáma rodina pri príležitosti nedožitých 70. narodeninách manžela a otca oferuje na cirkevno zborové ciele 30,- €.
  • Rodina Nemčíková ďakuje za Božie požehnanie pre celú rodinu a obetuje 50,- € na CHB.
  • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CZP.

Vysvetlivky:

SB – Služby Božie, SEŽ – Spoločenstvo evanjelických žien, VP – Večera Pánova, CP – Cirkevný príspevok, CZP – Cirkevno-zborové potreby, DTF – Domáci tlačový fond, CHB – Chrám Boží, RoS – Rodinné spoločenstvo

Staršie čísla zborového Spravodaja

Zoznam