Služby Božie v cirkevnom zbore sú sprístupnené pre verejnosť. Prečítajte si pravidlá, ktoré je potrebné počas SB dodržiavať.

„Verím, Pane! Pomôž mojej nevere!“  Mk 9, 24

  • Pokyny k SLB

Pokyny k službám Božím

7. mája 2020|

Milí bratia a sestry, s radosťou vám oznamujeme, že Služby Božie sa budú v našom chráme Božom v Prešove opäť konať vo štvrtok 14.5.2020 o 18:00. V nedeľu 17.5.2020 (5. nedeľa po Veľkej noci) budú Služby Božie v chráme Božom v [...]

Osemsmerovka podľa 23. žalmu

26. apríla 2020|

Osemsmerovka podľa 23. žalmu je na stiahnutie nižšie. Otvorte si [...]

  • Zápis do EZŠ 2020

Zápis do prvého ročníka EZŠ

17. apríla 2020|

Milí rodičia, upozorňujeme na prebiehajúci zápis do prvého ročníka evanjelickej [...]

  • Vianoce v Kojaticiach 2019

Vianoce v Kojaticiach

11. januára 2020|

"Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno [...]

  • Caffee

Kávička aj vo dvojici

11. januára 2020|

Keď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, [...]

  • Slávnosť inštalácie - pozvánka

Slávnosť inštalácie

10. januára 2020|

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov vás s láskou pozýva [...]

  • Zimný výlet 2019

Zborový výlet – Silvester 2019

12. decembra 2019|

Pred nami je ďalší ročník najobľúbenejšieho zborového výletu. Poďme spolu [...]

  • Prešov smúti

Prešov smúti

6. decembra 2019|

Dnešný deň priniesol smútok, bolesť a straty v životoch desiatok našich bratov [...]

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.