„Hľadaj pokoj a snaž sa oň.“  Žalm 34, 15

  • Zimný výlet 2019

Zborový výlet – Silvester 2019

12. decembra 2019|

Pred nami je ďalší ročník najobľúbenejšieho zborového výletu. Poďme spolu [...]

  • Prešov smúti

Prešov smúti

6. decembra 2019|

Dnešný deň priniesol smútok, bolesť a straty v životoch desiatok našich bratov [...]

Konfirmandské sústredenie 2019

18. novembra 2019|

Vážení rodičia, milí konfirmandi, súčasťou  prípravy na konfirmáciu sú aj [...]

Voľba biskupa Východného dištriktu

12. októbra 2019|

Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, na zasadnutí kandidačnej [...]

  • Dávidova harfa 2019

Dávidova harfa 2019

25. mája 2019|

Pozývame všetky deti na dávidovu harfu. Viac na info stránke [...]

  • Veľkonočná kvapka krvi 2019

Veľkonočná kvapka krvi

6. apríla 2019|

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov pozýva všetkých darcov krvi, [...]

  • Pôstne modlitby 2019

Pôstne modlitby

28. marca 2019|

"Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude [...]

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05

Čítajte posledné číslo časopisu PATMOS.

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.