Služby Božie – Priame prenosy v nedele a sviatky 9:00 | Sledujte cez Youtube

Všetko si môžete pozrieť aj zo záznamu na našom Youtube kanáli.

Volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu 8.5.2022

30. apríla 2022|

Dňa 8. 5. 2022 sa v rámci hlavných Služieb Božích v Prešove uskutoční volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidátmi sú: Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa ZD a súčasná zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV Životopis R. Vinczeová.pdf Osobné stanovisko Renáta [...]

Pomoc Ukrajine

28. februára 2022|

Vážené sestry a bratia, chceme vás v rámci zbierky požiadať [...]

Ekumenická bohoslužba

16. januára 2022|

Srdečne vás pozývame na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční v [...]

Rodinná konferencia 2021 – Emócie

13. októbra 2021|

Občianske združenie Rodinné spoločenstvo (RoS) ECAV na Slovensku v spolupráci s Východným [...]

Nezabudnutí susedia

7. septembra 2021|

Pozývame vás na spomienkový deň holokaustu a rasového násilia "Nezabudnutí [...]

Detský biblický tábor 2021

19. júla 2021|

Ďalšie informácie a tlačivá nájdete na samostatnej stránke k detskému [...]

Kňazská správa za rok 2020

9. júla 2021|

Milí bratia a sestry! Podávam svoju prvú výročnú správu ako [...]

Povzbudenie k očkovaniu

15. apríla 2021|

Tešíme sa, že sa môžeme stretávať v spoločenstve nášho zboru [...]

Časopis PATMOS

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj

Prebieha aktualizácia zborovej kartotéky.
Ak ste členom CZ ECAV Prešov, prosíme, vyplňte dotazník a prečítajte si viac o kartotéke.

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 30 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 20 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.