„Hľadaj pokoj a snaž sa oň.“  Žalm 34, 15

  • Vianoce v Kojaticiach 2019

Vianoce v Kojaticiach

11. januára 2020|

"Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno [...]

  • Caffee

Kávička aj vo dvojici

11. januára 2020|

Keď piť kávičku, tak si ju radi dáme s tými, [...]

  • Slávnosť inštalácie - pozvánka

Slávnosť inštalácie

10. januára 2020|

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prešov vás s láskou pozýva [...]

  • Zimný výlet 2019

Zborový výlet – Silvester 2019

12. decembra 2019|

Pred nami je ďalší ročník najobľúbenejšieho zborového výletu. Poďme spolu [...]

  • Prešov smúti

Prešov smúti

6. decembra 2019|

Dnešný deň priniesol smútok, bolesť a straty v životoch desiatok našich bratov [...]

Konfirmandské sústredenie 2019

18. novembra 2019|

Vážení rodičia, milí konfirmandi, súčasťou  prípravy na konfirmáciu sú aj [...]

Voľba biskupa Východného dištriktu

12. októbra 2019|

Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, na zasadnutí kandidačnej [...]

  • Dávidova harfa 2019

Dávidova harfa 2019

25. mája 2019|

Pozývame všetky deti na dávidovu harfu. Viac na info stránke [...]

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05

Čítajte posledné číslo časopisu PATMOS.

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.