„Hľadaj pokoj a snaž sa oň.“  Žalm 34, 15

  • Dávidova harfa 2018

Dávidova harfa 2018

2. júna 2018|

Pozývame všetky na Dávidovu harfu v Kapušanoch. Tohtoročná téma je [...]

  • Turíce s Bachom 2018

Turíce s Bachom

21. apríla 2018|

Pozývame Vás na koncert Turíce s Bachom - Il Cuore Barocco [...]

Fašiangový koncert

4. februára 2018|

Pozývame Vás na Fašiangový koncert: 8.2.2018 o 18:00 v Cirkvi [...]

Najnovšie kázne

Časopis PATMOS

Patmos 2019-01

Čítajte posledné číslo časopisu PATMOS.

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.