Bratia a sestry,

s hlbokým zármutkom, ale s nádejou na večný život vám oznamujeme, že Pán Boh dňa 22. 7. 2020 vo večerných hodinách po ťažkom a dlhom zápase s chorobou povolal svojho verného služobníka brata farára Mgr. Jána Bakalára vo veku nedožitých 61 rokov.

Sme vďační za jeho dlhoročnú službu v našom cirkevnom zbore. Nech Hospodin potešuje pozostalú manželku aj deti s rodinami.

Záznam z pohrebnej rozlúčky si môžete pozrieť cez Facebook kliknutím na odkaz.

Predsedníctvo CZ .

Služby Božie naživo | Nedeľa 9:00 | 9.8.2020 | Sledujte cez Facebook kliknutím na odkaz | Piesne: 191, 461, 198, 465, Antifóna 56

Služby Božie v cirkevnom zbore sú sprístupnené pre verejnosť. Prečítajte si pravidlá, ktoré je potrebné počas SB dodržiavať.

  • Viva Vivaldi 2019

Pozvánka na koncert Viva Vivaldi 2020

31. júla 2020|

Viva Vivaldi 2019 Pozývame vás na koncert Viva Vivaldi - Il Cuore Barocco. Nedeľa 9. august 2020 - 16:00. Evanjelický a. v. Chrám Svätej Trojice v Prešove. Vstupné dospelí: 5€ Vstupné deti: 2€ Koncert z verejných zdrojov podporil Fond [...]

  • Dorastový výlet 2020

Dorastový výlet 2020

22. júla 2020|

Ak máš 12 až 18 rokov, pozývame ťa na tábor, [...]

Detský biblický tábor 2020

18. júla 2020|

Detský biblický tábor bol z vážnych epidemiologických dôvodov zrušený. Rodičov [...]

EKG a EZŠ hľadá učiteľov

11. júna 2020|

Milí priatelia, cítite povolanie do práce s mladými ľuďmi? Túžite [...]

  • Pokyny k SLB

Pokyny k službám Božím

7. mája 2020|

Milí bratia a sestry, s radosťou vám oznamujeme, že Služby [...]

Osemsmerovka podľa 23. žalmu

26. apríla 2020|

Osemsmerovka podľa 23. žalmu je na stiahnutie nižšie. Otvorte si [...]

  • Zápis do EZŠ 2020

Zápis do prvého ročníka EZŠ

17. apríla 2020|

Milí rodičia, upozorňujeme na prebiehajúci zápis do prvého ročníka evanjelickej [...]

Najnovšie kázne a podcasty

Kázne - ECAV Prešov

Zborový Spravodaj

Časopis PATMOS

Patmos 2019-05

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Prešov na kalendárny rok je 15 € za dospelého člena cirkevného zboru
a 10 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.