Bratia a sestry, pozývame vás ku spoločným modlitbám v rámci Aliančného modlitebného týždňa, ktorý sa bude konať v spolupráci s protestantskými cirkvami

v Prešove v dňoch 8.1. – 12. 1. 2024.

Bližšie informácie nájdete v tabuľke s rozpisom jednotlivých stretnutí.