Prehľad zborových a cirkevných aktivít na rok 2024

Január 8. - 12.1. - Aliančný modlitebný týždeň Február 3.2. - iMuž konferencia - Žilina 12. - 18.2. - NTM požehnanie man. párov (18.2.) - Chrám 16. - 18.2. - Mládežnícka víkendovka - Veľký Slávkov Marec 8. - 10.3. - Vertikalovka - Zborová víkendovka pre dobrovoľnícke tímy - Mnichovský potok [...]