Pozývame všetky mamičky s detičkami na materskej dovolenke na naše stretnutia v Café Relevant (Klubovňa Puzzle, Svätoplukova 12, Prešov), ktoré mávame každý štvrtok o 9:30.

Stretávame sa aj s našimi detičkami, pre ktoré pripravujeme program vo forme pesničiek a malých aktivít, rovnako aj my mamičky sa povzbudzujeme krátkymi biblickými úvahami, modlitbou a zdieľaniami. Veríme, že tieto stretnutia sú obohatením aj povzbudením pre mamičky, ktoré trávia čas prevažne doma s detičkami a potešíme sa každej novej mamičke!

Zodpovedná vedúca: Soňa Hricková (sonka.lazor@gmail.com)