Konfirmačná príprava – 1. ročník

sestra farárka  Mgr. Lenka Wagnerová:

  • I. skupina vo štvrtok  o 14,00 h -Malá zborová sieň na fare
  • II. skupina vo štvrtok  o 15,00 h – Malá zborová sieň na fare

Konfirmačná príprava – 2. ročník

brat farár – senior Mgr. Martin Chalupka:

  • v utorok  o 15,30 h – Malá zborová sieň na fare
Prihláška na konfirmačnú prípravu

Prihláška na konfirmačnú prípravu