Konfirmačná príprava – 1. ročník

brat farár – senior Mgr. Martin Chalupka:

1. stretnutie rodičov a konfirmandov sa uskutoční

v utorok  12. 9. 2023 o 16.00 h  na fare

Konfirmačná príprava – 2. ročník

sestra farárka  Mgr. Lenka Wagnerová:

  • I. skupina vo štvrtok  o 14.00 h -Malá zborová sieň na fare
  • II. skupina vo štvrtok  o 15.00 h – Malá zborová sieň na fare

1. stretnutie konfirmandov sa uskutoční vo štvrtok 7. 9. 2023

Prihláška na konfirmačnú prípravu

Prihláška na konfirmačnú prípravu