Konfirmačná príprava – 1. ročník

brat farár – senior Mgr. Martin Chalupka:

1. stretnutie rodičov a konfirmandov sa uskutoční

v utorok  12. 9. 2023 o