Konfirmačná príprava – 1. ročník

brat farár – senior Mgr. Martin Chalupka:

  • v utorok  o 15,30 h – Veľká zborová sieň na fare

Konfirmačná príprava – 2. ročník

sestra farárka Mgr. Lenka Wagnerová:

  •  vo štvrtok o 15:00 h – Veľká zborová sieň na fare
Prihláška na konfirmačnú prípravu

Prihláška na konfirmačnú prípravu