Staršia mládež - Logo

Je to služba pre ľudí vo vysokoškolskom veku a starších, ktorí pracujú, alebo si ešte len prácu hľadajú.

Je to priestor, kde sa môžeš pýtať otázky o živote, o viere, vzájomne sa povzbudzovať, budovať, učiť sa, čo znamená žiť s Ježišom a chváliť Ho, ako robiť kroky viery a mať vplyv na svet okolo seba.

Je to skupina ľudí, medzi ktorými môžeš tráviť čas so svojimi rovesníkmi a spoznávať ľudí ako si ty.

Stretávame sa každú stredu o 18:00 na fare ECAV (Svätoplukova 11) vo veľkej zborovej sále.

Čo preberáme?

Existuje mnoho aplikácií, ktoré mám môžu pomôcť vstávať včas, udržiavať sa v kondícií, plniť úlohy, ale ani jedna z nich nás nedonúti skutočne aj vstať, pravidelne cvičiť, neodkladať svoje úlohy na neskôr. Biblia tiež hovorí o mnohých aplikáciách (princípoch), ktoré ak budeme dodržiavať, môžu posúvať náš vzťah s Kristom. Môžeme ich poznať a vedieť o nich všetko, no pokiaľ ich nebudeme aplikovať, nič sa nezmení.

V tejto sérii budeme hovoriť o viacerých aplikáciách, o ktorých Biblia hovorí, že majú vplyv na náš život a aj na život ľudí okolo nás.

Víkendovka:

O najbližšej pripravovanej víkendovke budeme včas informovať.

Zodpovedný vedúci: Ján Čerenský (cerensky@gmail.com, 0911 900 943)