Nácviky spevokolu SION sú každý pondelok o 17:30 na fare. Pozývame každého, kto rád a dobre spieva.

„Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.“ Žalm 104; 33

Pri rôznych slávnostných príležitostiach sa v cirkevných zboroch (CZ) zvykne spomenúť aj história toho ktorého CZ. Mne však v súvislosti s existenciou CZ v Prešove stále nedávala pokoj otázka, ktorá sa týka histórie prešovského zborového spevokolu. Kedy vznikol, kto ho viedol… Určite nie náhodou sa mi prednedávnom dostala do rúk kronika s názvom Dejiny Ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove, ktorá pochádza z roku 1983. V tejto kronike som našla údaje, ktoré som už