Nácviky spevokolu SION sú každý pondelok o 17:30 na fare. Pozývame každého, kto rád a dobre spieva.

„Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.“ Žalm 104; 33

Pri rôznych slávnostných príležitostiach sa v cirkevných zboroch (CZ) zvykne spomenúť aj história toho ktorého CZ. Mne však v súvislosti s existenciou CZ v Prešove stále nedávala pokoj otázka, ktorá sa týka histórie prešovského zborového spevokolu. Kedy vznikol, kto ho viedol… Určite nie náhodou sa mi prednedávnom dostala do rúk kronika s názvom Dejiny Ev. a. v. cirkevného zboru v Prešove, ktorá pochádza z roku 1983. V tejto kronike som našla údaje, ktoré som už dlho hľadala… Nachádza sa tam prvá písomná zmienka o spevokole CZ v Prešove, ktorá súvisí s dátumom 15. 5. 1785. Citujem: „Prvé služby Božie v prinavrátenom kostole sa konali 15. mája 1785… Zachovali sa dva vzácne tlačené dokumenty: 1. Nemecké piesne spievané spevokolom a 2. Slovenská slávnostná kázeň…“ Ďalej sa tu spomínajú názvy piesní, ktoré spieval spevokol. Od prvej písomnej zmienky o spevokole prešovského CZ teda 15.mája 2015 uplynulo 230 rokov.

Bolo by zaujímavé zistiť, ako prebiehalo tých 230 rokov. Ktorí dirigenti sa vystriedali za dirigentským pultom, kto všetko spieval v tomto zbore, ktoré piesne sa nacvičovali… No tieto údaje pre nás nie sú k dispozícii. Napokon, ani nie sú podstatné. Dôležité je, že vždy tu boli ľudia, ktorí chceli spievať, lebo cítili, že talent, ktorým boli obdarení, netreba zakopať, ale využiť na oslavu Hospodina, nášho Boha.

Súčasníci si pamätajú, že zbor pred rokmi viedla sestra Helena Midriaková, po nej sestra Anna Bakalárová a v súčasnosti je dirigentkou spevokolu Mgr. Oľga Adamkovičová. Aktuálne je to 4-hlasný miešaný zbor, v ktorom spieva 17 žien v sopráne, 11 žien v alte, 5 mužov v tenore a 4 muži v base. Spolu tento spevokol má 37 členov + dirigentku.

Kto pravidelne navštevuje Chrám sv. Trojice v Prešove, ten vie, že bez piesní spevokolu sa nazaobíde žiadna slávnosť v priebehu slávnostnej či bezslávnostnej polovice cirkevného roku. Občas sa zúčastníme aj na slávnostiach mimo nášho zboru, príležitostne pri sobášoch, pohreboch, ekumenických službách Božích a na prehliadkach cirkevných spevokolov nášho seniorátu.

Spevokol už má aj svoje prvé CD, ktoré bolo nahrané pri 230. výročí prvej písomnej zmienky o spevokole prešovského CZ. Sme veľmi radi, že sa nám toto dielko podarilo uviesť do života nášho CZ a veríme, že bude požehnaním pre tých, ktorí ho budú počúvať.

Spevokol SION je otvorený pre každého, kto rád a dobre spieva. S radosťou v ktoromkoľvek čase privítame každého nového člena, prípadne aj niekoho, kto by rád odborne viedol (dirigoval) tento zbor.

Dirigentka spevokolu SION: Mgr. Oľga Adamkovičová (olgaas@centrum.sk, 0907 127 957)