Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2022/ 2023
DEŇ ŠKOLA ČAS ROČNÍK VYUČUJÚCI
PONDELOK
ZŠ Lesnícka 12.45 – 13.30 1 – 5 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Lesnícka 13.30 – 14.10 6 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Májové námestie 14.25 – 15.05 1 – 3 Mgr. E. Sokolová