Rozpis vyučovania evanjelického náboženstva v školskom roku 2020/2021:

DEŇ ŠKOLA ČAS ROČNÍK VYUČUJÚCI
PONDELOK ZŠ Lesnícka 12.35 – 13.20 1 – 5 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Lesnícka 13.25 – 14.05 6 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Májové námestie 14.15 – 15.00 1 – 4 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Májové námestie 15.00 – 15.45 5 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Kúpeľná 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. O. Koč
ZŠ Kúpeľná 14.00 – 14.45 5 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ Petrovany 13.45 – 14.30 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
SŠ Internátna P. Sabadoša 14.00 – 14.45 1 – 4 Mgr. I. Pavlovská
UTOROK ESŠ 8.00 – 8.45 5. A Mgr. M. Chalupka
ESŠ 8.50 – 9.35 1. O Mgr. M. Chalupka
ZŠ Šrobárová 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Šrobárová 13.45 – 14.25 5 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Sibírska 14.45 – 15.25 1 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Važecká 13.15 – 14.15 1 – 9 Mgr. O. Koč
SŠ Internátna P. Sabadoša 11.50 – 12.35 5 – 9 Mgr. I. Pavlovská
ZŠ M. Nešpora 14.00 – 14.45 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Mukačevská 12.45 – 13.30 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Šmeralova 14.00 – 14.40 1 – 4 Mgr. L. Wagnerová
STREDA PaSA 7.10 – 7.55 1 – 2 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Ľubotice 7.15 – 7.55 1-9 Mgr. E. Sokolová
SPŠ Strojnícka 7.15 – 7.55 2 Mgr. O. Koč
SPŠ Strojnícka 8.00 – 8.45 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Bajkalská 13.50 – 14.30 1 – 9 Mgr. E. Sokolová
SZŠ 13.40 – 15.10 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Prostejovská 13.45 – 14.30 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Bajerov 12.55 – 13.40 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Svinia 12.00 – 12.45 5 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Kojatice 13.00 – 13.45 1 – 4 Mgr. L. Wagnerová
ŠTVRTOK SPŠ Elektrotechnická 7.10 – 7.55 1 – 2 Mgr. O. Koč
ESŠ 8.00 – 8.45 5. A Mgr. M. Chalupka
ESŠ 8.50 – 9.35 1. O Mgr. M. Chalupka
ZŠ Matice Slovenskej 13.40 – 14.25 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Veľký Šariš 13.40 – 14.25 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
Gymnázium Konštantínová 13.30 – 14.15 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Československej armády 12.45 – 13.30 1 – 3 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Československej armády 13.45 – 14.25 4 – 6 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Československej armády 14.30 – 15.10 7 – 9 Mgr. E. Sokolová
PIATOK GJAR 13.30 – 14.15 1 – 6 Mgr. O. Koč