Vyučovania evanjelického náboženstva v šk. roku 2022/ 2023
DEŇ ŠKOLA ČAS ROČNÍK VYUČUJÚCI
PONDELOK
ZŠ Lesnícka 12.45 – 13.30 1 – 5 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Lesnícka 13.30 – 14.10 6 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Májové námestie 14.25 – 15.05 1 – 3 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Májové námestie 15.00 – 15.45 4 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Kúpeľná 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. O. Koč
ZŠ Kúpeľná 14.00 – 14.45 5 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ s MŠ Nám. Kráľovnej pokoja 12.30 – 13.15 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Petrovany 13.45 – 14.30 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
UTOROK SPŠ Elektrotechnická 8.00 – 8.45 1 – 2 Mgr. O. Koč
ESŠ 8.00 – 8.45 VIII. A Mgr. M. Chalupka
ESŠ 8.55 – 9.40 IV. O Mgr. M. Chalupka
SŠ Internátna P. Sabadoša 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. I. Pavlovská
ZŠ Šrobárová 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Šrobárová 13.45 – 14.25 5 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Sibírska 14.45 – 15.25 1 – 9 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Važecká 13.15 – 14.15 1 – 9 Mgr. O. Koč
ZŠ M. Nešpora 14.00 – 14.40 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Šmeralova 13.00 – 13.45 1 – 4 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Šmeralova 14.00 – 14.40 5 – 9 Mgr. L. Wagnerová
STREDA
PaSA 7.10 – 7.55 1 – 2 Mgr. L. Wagnerová
SŠ Internátna P. Sabadoša 7.00 – 7.45 5 – 9 Mgr. I. Pavlovská
ZŠ Ľubotice 7.10 – 7.50 1 – 9 Mgr. E. Sokolová
SPŠ Strojnícka 8.00 – 8.45 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Bajkalská 13.35- 14.15 1 – 9 Mgr. E. Sokolová
SZŠ 13.40 – 15.10 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Prostejovská 14.00 – 14.45 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Bajerov 11.55 – 12.40 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
ZŠ Svinia 13.00 – 13.45 5 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Kojatice 14.00 – 14.40 1 – 4 Mgr. L. Wagnerová
ŠTVRTOK ESŠ 8.00 – 8.45 VIII. A Mgr. M. Chalupka
ESŠ 8.55 – 9.40 IV. O Mgr. M. Chalupka
ZŠ DSA Mukačevská 12.45 – 13.30 1 – 9 Mgr. L. Wagnerová
ZŠ Veľký Šariš 13.40 – 14.25 1 – 9 Mgr. M. Chalupka
Gymnázium Konštantínová 13.30 – 14.15 1 Mgr. O. Koč
ZŠ Československej armády 12.45 – 13.30 1 – 4 Mgr. E. Sokolová
ZŠ Československej armády 13.45 – 14.25 5 – 6 Mgr. E. Sokolová
PIATOK GJAR 13.30 – 14.15 1 – 6 Mgr. O. Koč