Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení bratia a sestry, zamestnanci, priatelia!

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše