Sme spoločenstvom kresťanov, hlásiacich sa k veľkej rodine evanjelických cirkví augsburského vyznania.

Základným prameňom našej viery, rovnako ako i pravidlom života je pre nás Písmo Sväté. Veríme, že Symbolické knihy sú verným výkladom tohto Písma.

Veríme a vyznávame, že Ježiš Kristus je hlavou všeobecnej kresťanskej cirkvi.

Uznávame rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a preto podporujeme úsilie o ich vzájomné dorozumenie a zbližovanie.

Jedna z kratšej formy vyznania, ku ktorému sa hlásime, je Malý katechizmus Martina Luthera.