Sme spoločenstvom kresťanov, hlásiacich sa k veľkej rodine evanjelických cirkví augsburského vyznania.

Základným prameňom našej viery, rovnako ako i pravidlom života je pre nás Písmo Sväté. Veríme, že Symbolické knihy sú verným výkladom tohto Písma.

Veríme a vyznávame, že Ježiš Kristus je hlavou všeobecnej kresťanskej cirkvi.

Uznávame rovnoprávnosť vš