Kostol sv. Štefana a sv. Ladislava

Kostol zasvätený uhorským svätcom sv. Štefanovi a sv. Ladislavovi (1077-1095) stál na mieste dnešného evanjelického Chrámu Svätej Trojice. Prešovskí mešťania ho dali postaviť v 15. st. a pravdepodobne slúžil maďarskému obyvateľstvu. Zanikol z nám neznámych príčin.

Maďarský evanjelický kostol

V roku 1565 si prešovskí maďarskí evanjelici postavili ju