Oprava severnej fasády Chrámu Svätej Trojice Prešov:

ZoD_002_2022_Cechsro_oprava_severnej fasady