Kolmanova záhrada je mestský park, nachádzajúci sa v západnej časti Prešova, v časti Pod Kalváriou. Spolu s priľahlou záhradnou časťou Ekocentra tvorí chránený areál s názvom Holá hora. V pomerne nedávnej minulosti bola Kolmanova záhrada oddychovou zónou a rušným strediskom spoločenského života. Dnes je žiaľ trochu zanedbaná, stále však je miestom príjemných prechádzok pod korunami mohutných stromov. V Kolmanovej záhrade boli v minulosti snahy vytvoriť genofondovú pl