Farský úrad

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prešov
Svätoplukova 11, 080 01 Prešov

051/77 259 250908 987 664
ev.fara@patmos.sk

Kostol

Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice
Hlavná 137, Prešov

V centre mesta, oproti historickej budove starého evanjelického Kolégia.

Predsedníctvo zboru

Mgr. Martin Chalupka
Zborový farár
Svätoplukova 11, 080 01, Prešov
tel: 051 77 259 25; mobil: 0918 828 369
m.chalupka@patmos.sk


Mgr. Ondrej Koč
Zborový farár
Svätoplukova 11, 080 01, Prešov
tel: 051 77 259 25; mobil: 0905 286 420
o.koc@patmos.sk

Mgr. Lenka Wagnerová
Námestná farárka na kaplánskom mieste
Svätoplukova 11, 080 01, Prešov
tel: 051 77 259 25; mobil: 0908 577 744
wagnerova@patmos.sk

Zboroví farári sa pravidelne ročne striedajú vo funkcii predsedajúceho zborového farára. V roku 2023 je predsedajúcim zborovým farárom brat Ondrej Koč.

Miroslav Iľko
Zborový dozorca
Lesnícka 4, 080 05 Prešov
m.ilko@patmos.sk

Slavomír Kušnír
zástupca zborového dozorcu

ev.fara@patmos.sk

Úradné hodiny farského úradu

Pondelok 8:00 – 12:00     13.00 – 14.30
Utorok 8:00 – 12:00     13.00 – 14.30
Streda 8:00 – 12:00    13.00 – 14.30
Štvrtok 8:00 – 12:00    13.00 – 14.30
Piatok 8:00 – 12:00    13.00 – 14.30
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Milodary a cirkevný príspevok – IBAN: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Presbyteri

 • Marek Bačo
 • Marián Damankoš
 • Milan Dreveňák
 • Vladimír Gál
 • Peter Gál
 • Daniel Hanko
 • Marek Ilenin
 • Kvetoslava Klimková
 • Pavol Petrič
 • Mária Kysacká
 • Dušan Majerník
 • Matej Oráč
 • Jana Pramniková
 • Peter Urbanec
 • Ján Čerenský

Kurátori

 • Miroslav Macej – Prešov
 • Štefan Hadbavný – Rokycany
 • Vladimír Gáll – Kojatice
 • Stanislav Čopák – Janov
 • Igor Matis – Žipov
 • Helena Jurášová – Bzenov
 • Drahomíra Ščešňáková – Petrovany
 • Podhradík (Neobsadené)
 • Dušan Mižišin – V. Šebastová
 • Slavomír Verčimák – Gregorovce
 • Alena Petrenková – Župčany
 • Juraj Lenhardt – Haniska
 • Malý Šariš  (Neobsadené)
 • Veľký Šariš (Neobsadené)