Farský úrad

Evanjelický a.v. farský úrad
Svätoplukova 11, 080 01 Prešov

051/77 259 250908 987 664
ev.fara@patmos.sk

Kostol

Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice
Hlavná 137, Prešov

V centre mesta, oproti historickej budove starého evanjelického Kolégia.

Predsedníctvo zboru

Mgr. Ján Bakalár
Zborový farár
Svätoplukova 11, 080 01, Prešov
051/77 259 25
j.bakalar@patmos.sk

Mgr. Ondrej Koč
Zborový farár
Svätoplukova 11, 080 01, Prešov
051/77 259 25
o.koc@patmos.sk

Zboroví farári sa pravidelne ročne striedajú vo funkcii predsedajúceho zborového farára. V nepárnom roku (2017) je predsedajúcim zborovým farárom brat farár Ondrej Koč, v párnom roku (2018) brat farár Ján Bakalár.

Mgr. Miroslav Čurlík
Zborový dozorca
Sibírska 36, 080 01, Prešov
curlik@esspo.sk

Miroslav Iľko
Zástupca zborového dozorcu
Lesnícka 4, 080 05 Prešov
ilko@fimes.sk

Úradné hodiny farského úradu

Pondelok 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

V čase jarných prázdnin 18.2. – 22.2.2019

sú úradné hodiny Farského úradu upravené

od 8,00h do 12,00h.

Za porozumenie ďakujeme.

Milodary a cirkevný príspevok – ČÚ: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

Presbyteri

Marek Bačo
Lesnícka 4, 080 05 Prešov; marekbaco@gmail.com

Ing. Viktor Čop
Royova 16, 080 05 Prešov; viktorcop@stonline.sk

PhDr. Marián Damankoš PhD.
Októbrova 75, 080 01 Prešov; damankos@esspo.sk

Ing. Milan Dreveňák
Fintická 29, 080 06, Prešov; drevenak@cmr.sk

Ing. Vladimír Ferenc
Matice Slovenskej 6, 080 01 Prešov; ferencvlado@gmail.com

Jaroslav Ferjo
Chalupkova 15, 080 05 Prešov; jaroslav.ferjo@gmail.com

Ing. Peter Gál
Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov; pergalsk@gmail.com

JUDr. Juraj Gáll
Smreková 9, 080 01 Prešov

Mgr. Anna Gálová
Svätoplukova 11, 080 05 Prešov; anna.bakalarova@gmail.com

Marek Ilenin
Vansovej 9, 080 01 Prešov; marekilenin@yahoo.com

Miroslav Iľko
Lesnícka 4, 080 05 Prešov; ilko@fimes.sk

Mgr. Vladimír Janotka
Moyzesova 28, 080 01 Prešov

PhDr. Kvetoslava Klimková
Petrovany 234, 082 53; klimkveta@post.sk

Ing. Slavomír Kušnír
Pavla Horova 1, 080 01 Prešov

Mária Kysacká
Sekčovská 15, 080 01 Prešov; maria.kysacka@oz.allianzsp.sk

Ing. Dušan Majerník
Janov 15, 082 42

Ing. Emília Ondíková
Urxova 6, 080 05 Prešov; emilia.ondikova@orangemail.sk

Kurátori

Prešov
Miroslav Macej (Bencúrova 4, 080 05 Prešov)

Bzenov
Ondrej Šimočko (Bzenov č. 107, 082 42)

Gregorovce
Ing. Slavomír Verčimák (Gregorovce; slavomir.vercimak@gmail.com)

Haniska
Juraj Lenhardt (Lemešianska 3, 080 01, Prešov; juraj.lenhardt@zoznam.sk)

Janov
Stanislav Čopák (Janov č. 61, 082 42; stanocopak@centrum.sk)

Kojatice
Vladimír Gáll (Kojatice č. 25, 082 32)

Malý Šariš
Milan Ivanko (Malý Šariš č. 259, 080 01)

Petrovany
neobsadené

Podhradík
Darina Baranová (Podhradík 19, 080 06)

Rokycany
neobsadené – poverený Štefan Hadbavný

Veľký Šariš
neobsadené

Vyšná Šebastová
Ing. Dušan Mižišin (Vyšná Šebastová)

Žipov
Igor Matis (Žipov č. 61, 082 41)

Župčany
Alena Petrenková (Župčany 256, 080 01)