Viera v Pána Boha nie je len vedomie, že Boh je, ale je to najmä skúsenosť, zažitie Boha v našom srdci, keď sa mu oddávame celou dušou, keď mu dôverujeme a poslúchame Ho.

Verí sa srdcom, nie umom. Boha možno uchopiť jedine veriacim srdcom.

Boh vo svojej podstate je dokonalý duch a láska.

Boh je duch a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. (Ján 4,2)

Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (1.Jána 4,16)

Pán Boh podľa svojich božských vlastností je:

1. Večný. Pán Boh je večný, lebo nemá začiatku a nebude mať ani konca.

Prv než sa vrchy zrodili, než boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až na veky. (Žalm 90,2)

2. Nepremenný. Pán Boh je nepremenný, lebo taký zostane naveky, aký je.

Ty si však ten istý, roky Ti nikdy neprestanú. (Žalm 102,28)

Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého niet premeny.<