Detská besiedka

Každú nedeľu o 9:00 na fare (okrem poslednej v mesiaci).

Detská besiedka

Pozývame všetky deti každú nedeľu o 9:00 na fare

(okrem poslednej v mesiaci a letných prázdnin).

Mami Klub

Mami klub

Každý štvrtok o 9:30 na fare, alebo iných miestach...

Mami klub

Pozývame všetky mamičky s deťmi, na spoločný čas pri rozhovoroch a aktivitách s deťmi.

Vyučovanie náboženstva

Náboženstvo

Vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách.

Náboženstvo

Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva na základných a stredných školách v Prešove a vo fíliách.

Konfirmandi

Konfirmandi

Rozpis stretávania konfirmandov v našom zbore.

Konfirmandi

Pozrite si rozpis stretávania konfirmandov v našom zbore.

Dorast

Mladšia mládež

Každý piatok 17:00 na fare. V lete mládežnícky výlet.

Mladšia mládež

Pozývame všetkých mládežníkov na naše stretnutia.

V lete ťa pozývame na mládežnícky výlet.

Staršia mládež

Staršia mládež

Každú stredu o 18:00 na fare počas školského roka.

Staršia mládež

Pozývame všetkých vysokoškolákov, pracujúcich aj nepracujúcich, všetkých ľudí, ktorí sa stále cítia mladí…

Rodinné spoločentvo

Rodinné spoločenstvo

Každú 1. nedeľu v mesiaci o 16:00 na fare.

Rodinné spoločenstvo - RoS

Pozývame všetkých ľudí – naše stretnutia sú rodinné, pretože všetci sa chceme cítiť ako vo veľkej rodine.