Detská besiedka

Každú nedeľu o 9:00 na fare (okrem poslednej v mesiaci).

Detská besiedka

Pozývame všetky deti každú nedeľu o 9:00 na fare

(okrem poslednej v mesiaci a letných prázdnin).

Zobraziť viac
Mami Klub

Mami klub

Každý štvrtok o 9:30 na fare, alebo iných miestach...

Mami klub

Pozývame všetky mamičky s deťmi, na spoločný čas pri rozhovoroch a aktivitách s deťmi.

Zobraziť viac
Vyučovanie náboženstva

Náboženstvo

Vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách.

Náboženstvo

Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva na základných a stredných školách v Prešove a vo fíliách.

Zobraziť viac
Konfirmandi

Konfirmandi

Rozpis stretávania konfirmandov v našom zbore.

Konfirmandi

Pozrite si rozpis stretávania konfirmandov v našom zbore.

Zobraziť viac
Dorast

Mladšia mládež

Každý piatok 17:00 na fare. V lete mládežnícky výlet.

Mladšia mládež

Pozývame všetkých mládežníkov na naše stretnutia.

V lete ťa pozývame na mládežnícky výlet.

Zobraziť viac
Staršia mládež

Staršia mládež

Každú stredu o 18:00 na fare počas školského roka.

Staršia mládež

Pozývame všetkých vysokoškolákov, pracujúcich aj nepracujúcich, všetkých ľudí, ktorí sa stále cítia mladí…

Zobraziť viac
Rodinné spoločentvo

Rodinné spoločenstvo

Každú 1. nedeľu v mesiaci o 16:00 na fare.

Rodinné spoločenstvo - RoS

Pozývame všetkých ľudí – naše stretnutia sú rodinné, pretože všetci sa chceme cítiť ako vo veľkej rodine.

Zobraziť viac

Spevokol SION

Nácvik každý pondelok o 17:30 na fare.

Spevokol SION

Pozývame všetkých hudobne nadaných ľudí, aby sa k nám pripojili svojim spevom.

Zobraziť viac…

Stretnutia žien

Každý párny utorok o 17:00 na fare.

Stretnutia žien

Pozývame všetky ženy na naše stretnutia.

Zobraziť viac…

A veľa ďalšieho...

A veľa ďalšieho...