Detská besiedka

Každú nedeľu o 9:00 na fare (okrem poslednej v mesiaci).

Detská besiedka

Pozývame všetky deti každú nedeľu o 9:00 na fare

(okrem poslednej v mesiaci a letných prázdnin).

Mami Klub

Mami klub

Každý štvrtok o 9:30 na fare, alebo iných miestach...

Mami klub

Pozývame všetky mamičky s deťmi, na spoločný čas pri rozhovoroch a aktivitách s deťmi.

Vyučovanie náboženstva

Náboženstvo

Vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách.