Rodinné spoločenstvo sa stretáva každú druhú nedeľu v mesiaci o 16:00 na fare.

Pozvaní sú všetci – deti, mládež, dospeláci aj starší…

Spoločnými modlitbami a svedectvami sa snažíme pomáhať si a povzbudzovať sa navzájom vo viere. Vytvárame tak spoločenstvo pre nás dospelých, ale zároveň sa vytvára spoločenstvo aj pre naše deti, ktoré vnímajú potrebu Boha chváliť a ďakovať mu aj za ľudí okolo nás.

Záver stretnutia vždy tvoria príjemné rozhovory pri výbornom občerstvení.

V rámci spoločenstva RoS organizujeme aj ďalšie akcie určené na vzájomné spoznávanie sa a upevňovanie vzťahov. Jedná sa napr. o spoločné silvestrovské výlety či opekačky v závere školského roka. Taktiež sme sa zapojili do činností o.z. RoS ECAV na Slovensku, kde sme sa aktívne podieľali na príprave novembrovej konferencie RoS.

Na záver chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa starajú o fungovanie RoS Prešov a pozvať aj ostatných aby svojou účasťou na tomto stretnutí mohli naplniť slová z 1.listu Jána 1,7:

Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.