Január

 • 8. – 12.1. – Aliančný modlitebný týždeň

Február

 • 3.2. – iMuž konferencia – Žilina
 • 12. – 18.2. – NTM požehnanie man. párov (18.2.) – Chrám
 • 16. – 18.2. – Mládežnícka víkendovka – Veľký Slávkov

Marec

 • 8. – 10.3. – Vertikalovka – Zborová víkendovka pre dobrovoľnícke tímy – Mnichovský potok
 • 20. – 24.3. – ProChrist – Liptovský Mikuláš
 • 29.3. – Seniorátne stretnutie mládeže: „Pri kríži“ – Soľ
 • 29.3. – Stretnutie pod Krížom – Chrám

Apríl

 • 12. – 14.4. – Duchovné cvičenia pre neordinovaných – Veľký Slávkov
 • 18. – 21.4. – KPM – Žilina

Máj

 • 3. – 5.5. – EVS konferencia – Prešov
 • 12.5. – Slávnosť konfirmácie – Chrám
 • 12.5. – ESŠ: Šarišský výstup pre mamu – Šariš
 • 17.5. – Gardenparty pre konfirmandov – Fara

Jún

 • 22.6. – Evanjelický deň – Žilina
 • 23.6. – SB v záhrade + Luteriáda – Fara

Júl

 • 30.6. – 6.7. – KECY tábor – Borda
 • 4. – 7.7. – SEMFEST – Zvolenská Slatina