Pozývame vás na služby Božie na fare, ktoré sa konajú každú poslednú nedeľu v mesiaci o 11:00.

Pred službami Božími od 10:15 je priestor na rozhovory, kávu, čaj, koláčik. Program je pripravený pre všetky vekové generácie vrátane detí (pripravená detská besiedka).

Najbližšie služby Božie na fare budú výnimočne v nedeľu 17.9.2023 (t.j. 3. nedeľu v mesiaci z dôvodu konania Seniorátneho dňa).

Tešíme sa na vás!