Služby Božie na fare

Pozývame vás na služby Božie na fare, ktoré sa konajú každú poslednú nedeľu v mesiaci o 11:00. Pred službami Božími od 10:15 je priestor na rozhovory, kávu, čaj, koláčik. Program je pripravený pre všetky vekové generácie vrátane detí (pripravená det