Bratia a sestry,

pozývame vás na koncert

IL CUORE BAROCCO

Rozkvet francúzskej kantáty

19. 8. 2022 o 17.00 h Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice v Prešove

Vstupné: dospelí 5,- € , deti 1,- €