Bratia a sestry, pozývame vás na modlitebné stretnutia v rámci Aliančného modlitebného týždňa.