Bratia a sestry v nedeľu – 23.4.2023 sa v našom cirkevnom zbore na Službách Božích o 9:00 uskutoční volebný konvent na pozíciu: senior a seniorátny dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.
Prosíme, prečítajte si životopisy uchádzačov aj ich čestné vyhlásenia.

Ďakujeme.