Volebný konvent na pozíciu: senior a seniorátny dozorca ŠZS