Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi Misie na Níle v našom cirkevnom zbore.

  • 19. september 2022 o 18:00, Janov;
  • 20. september 2022 o 17:00, ev. fara Prešov.

Viac informácií na plagáte v článku.