„Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.“ Ján 15,13