Volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu 8.5.2022