Dňa 8. 5. 2022 sa v rámci hlavných Služieb Božích v Prešove uskutoční volebný konvent na voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Kandidátmi sú:

Diskusiu s oboma kandidátmi si môžete pozrieť cez Youtube: