Pozývame vás na hudobno-recitačný koncert pri príležitosti okrúhleho jubilea prešovského kantora Juraja Lenhardta v piatok 9. júna 2023 o 18.00 h v ev. kostole Sv. Trojice v Prešove. Vstup voľný.