V tejto časti uverejňujeme zoznam tlačív – žiadostí o cirkevné úkony. Po vyplnení prosíme zaslať e-mailom na ev.fara@patmos.sk, alebo doniesť osobne na faru (Svätoplukova 11, Prešov).