Prihlasovanie do detského biblického tábora
bolo z kapacitných dôvodov ukončené.

Prihlasovanie do detského biblického tábora
bolo z kapacitných dôvodov ukončené.

Základné informácie

 • Termín: pondelok 25.7. – sobota 30.7.2022

 • Rekreačná oblasť Sigord – Zelený breh
  Ubytovaní budeme v krásnom areáli na Zelenom brehu.
  Pre navigáciu pozri mapu nižšie.

 • Tábor je určený pre deti s ukončeným 1. až max. 6. ročníkom ZŠ (vrátane)
  resp. max. ukončená prima (t.j. 1. ročník 8 r. gymnázia)

 • Registrácia: 25.7.2022 (pondelok) – od 9:00 do 10:00
  Doprava do tábora nebude tohto roku zabezpečená. Je potrebné vaše dieťa priviezť na miesto konania tábora v uvedenom čase (pozri mapu nižšie). Ak takú možnosť nemáte, dajte nám vedieť v prihláške a skúsime to zariadiť.

 • Záver: 30.7.2022 (sobota) – 10:00 – 11:00
  Doprava z tábora nebude tohto roku zabezpečená. Je potrebné pre vaše dieťa prísť na miesto konania tábora v uvedenom čase. Ak takú možnosť nemáte, dajte nám vedieť v prihláške a skúsime to zariadiť.

 • Prihlasovanie do 19. júna 2022, alebo do naplnenia kapacity
  Prihlasovanie prebieha cez elektronický formulár (na tejto stránke nižšie). Prihlasovanie neodkladajte, kapacita sa rýchlo naplní. Pri naplnení kapacity budú uprednostnení členovia evanjelického cirkevného zboru Prešov.

 • Pre ďalšie informácie volajte
  0918 828 369
  (Martin Chalupka), 0948 411 263 (Peter Gál), 0908 987 664 (farský úrad).
  Sledujte tiež túto stránku a kontrolujte si emailové adresy, ktoré ste uviedli do prihlášky.

 • Detský biblický tábor organizuje Cirkevný zbor ECAV Prešov
  pod vedením brata farára Mgr. Martina Chalupku a Ing. Petra Gála spolu s pracovníkmi detskej besiedky a členmi cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Sylvia Iľková a Katarína Chalupková.

Cena pre deti z CZ ECAV Prešov

 • Za prvé dieťa: 110€

 • Za každého ďalšieho súrodenca: 90€
  (zľava sa dá uplatniť iba pre súrodencov)

Cena pre deti mimo CZ ECAV Prešov

 • Za prvé a ďalšie dieťa: 130€
  (súrodenecká zľava sa neuplatňuje)

Platba

Platbu realizujte prevodom:

 • Číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

 • Variabilný symbol: 1111

 • Do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa (detí) za ktoré vykonávate platbu
  (kvôli spárovaniu platby s prihláškou)

 • Suma (pre deti z CZ ECAV Prešov):
  za prvé dieťa 110€ + za každého ďalšieho súrodenca 90€
  Suma (pre deti mimo CZ ECAV Prešov):
  za každé dieťa 130€

Ak nemáte k dispozícii možnosť platiť prevodom, je možné zaplatiť aj v hotovosti na evanjelickom farskom úrade – Svätoplukova 11, Prešov.

Plaťte pohodlne pomocou mobilného telefónu

Ak máte túto stránku otvorenú v telefóne, použite prvú možnosť,
alebo ak máte túto stránku otvorenú v počítači, použite druhú možnosť – platbu cez QR kód.

Ak nemáte možnosť platiť elektronicky, môžete zaplatiť aj osobne na farskom úrade.

Ak máte túto internetovú stránku otvorenú v telefóne, môžete realizovať platbu priamo cez vašu aplikáciu pre internet banking.

Nižšie sú pripravené platobné údaje vo forme payme odkazu za pobyt v tábore pre 3 rôzne možnosti. Payme odkaz slúži iba ako pomôcka na otvorenie predvyplneného platobného formulára vo vašej mobilnej aplikácii (nie všetky banky/aplikácie to podporujú). Samotná platba sa po stlačení tlačidla nevykoná, slúži iba na načítanie čísla účtu, variabilného symbolu a ďalších údajov potrebných pre platbu. Meno vášho dieťaťa (detí) budete musieť doplniť pri zadaní platby do poznámky pre prijímateľa ručne. Ak za tábor platíte inú vypočítanú sumu, môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo a príslušnú sumu upraviť priamo v mobilnej aplikácii.

Postup:

 1. Stlačte príslušné tlačidlo podľa počtu súrodencov, ktorých prihlasujete.
 2. Otvorí sa banková aplikácia s predvyplneným platobným príkazom (podporované banky: Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, ČSOB, VÚB).
 3. Do poznámky uveďte mená detí, ktoré prihlasujete (Napr.: DBT2021: Martin a Matej Fialka).
 4. Skontrolujte si načítané údaje a prípadne upravte sumu (ak vám niektorý z 3 pripravených scenárov nevyhovuje – napr. neprihlasujete súrodencov).
 5. Potvrďte platbu. Dieťa sa považuje za prihlásené až po pripísaní platby na účet cirkevného zboru.

Pozn.: Ak máte stránku otvorenú v počítači, alebo nemáte nainštalovanú požadovanú aplikáciu, tlačidlo vás presmeruje na payme.sk (stránku s modrým pozadím), kde môžete pokračovať naskenovaním QR kódu. Internetový prehliadač tiež musí mať povolené otváranie odkazov v natívnej aplikácii.

Platba za 1 dieťa (ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 110€

Platba za 2 súrodencov (ECAV PO)

Suma spolu za 2 súrodencov je 110€ + 90€ = 200€

Ak neprihlasujete súrodencov, zmeňte sumu na:
2 x 110€ = 220€

Platba za 1 dieťa (mimo ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 130€

Ak prihlasujete viacero detí, zmeňte sumu podľa počtu:
2 x 130€ = 260€

Viac informácií o payme odkazoch na www.payme.sk (prevádzkovateľom služby payme.sk je Slovenská banková asociácia).

Ak máte túto internetovú stránku otvorenú v počítači, môžete realizovať platbu naskenovaním QR kódu telefónom.

Nižšie sú pripravené platobné údaje vo forme QR kódu za pobyt v tábore pre 3 rôzne možnosti. QR kód slúži iba ako pomôcka na vyplnenie platobného formulára vo vašej mobilnej aplikácii (nie všetky banky/aplikácie to podporujú). Samotná platba sa naskenovaním QR kódu nevykoná, slúži iba na načítanie čísla účtu, variabilného symbolu a ďalších údajov potrebných pre platbu. Meno vášho dieťaťa (detí) budete musieť doplniť pri zadaní platby do poznámky pre prijímateľa ručne. Ak za tábor platíte inú vypočítanú sumu, môžete naskenovať hociktorý QR kód a príslušnú sumu upraviť (QR kódy sa líšia iba sumou za platbu).

Postup:

 1. Prihláste sa do vašej aplikácie pre mobilný banking.
 2. Naskenujte príslušný QR kód podľa počtu súrodencov, ktorých prihlasujete (aplikácia sama predvyplní platobný formulár).
 3. Do poznámky uveďte mená detí, ktoré prihlasujete (Napr.: DBT2021: Martin a Matej Fialka).
 4. Skontrolujte si načítané údaje a prípadne upravte sumu (ak vám niektorý z 3 pripravených scenárov nevyhovuje – napr. neprihlasujete súrodencov).
 5. Potvrďte platbu. Dieťa sa považuje za prihlásené až po pripísaní platby na účet cirkevného zboru.

Platba za 1 dieťa (ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 110€

Platba za 2 súrodencov (ECAV PO)

Suma spolu za 2 súrodencov je 110€ + 90€ = 200€

Ak neprihlasujete súrodencov, zmeňte sumu na:
2 x 110€ = 220€

Platba za 1 dieťa (mimo ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 130€

Ak prihlasujete viacero detí, zmeňte sumu podľa počtu:
2 x 130€ = 260€

Platnosť prihlášky

Prihláška do detského biblického tábora je platná až

 • po uhradení poplatku

 • po odovzdaní pri nástupe do tábora:

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od praktického lekára pre deti a dorast – nie staršie ako 30 dní
 • po podpise prihlášky pri nástupe do tábora
  Prihlášku Vám pripravíme a vytlačíme (stačí už len podpísať) spolu s:

  • vyplnenými údajmi v online prihláške,
  • súhlasom o poskytnutí osobných údajov
  • vyhlásením o bezinfekčnosti.

  Príklad dokumentu, ktorý budete podpisovať:

Keďže prihlasovanie prebieha elektronicky cez online formulár, údaje z prihlášky bude potrebné podpísať zákonným zástupcom dieťaťa. Všetko Vám pripravíme a jedným podpisom bude prihláška potvrdená.

POZOR! Ak vaše dieťa bude pri nástupe do tábora registrovať iná osoba ako zákonný zástupca dieťaťa (babka, teta…), je potrebné vyplniť okrem online prihlášky aj papierové potvrdenie prihlášky s podpisom rodiča (pod týmto textom) a doručiť pri registrácii spolu s dieťaťom. Ide nám len o to, aby na prihláške bol podpis osoby, ktorá zodpovedá za dieťa (t.j. zákonný zástupca dieťaťa).

Ochrane osobných údajov venujeme samostatný dokument.

Pri registrácii je potrebné odovzdať

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – nie staršie ako 30 dní
  od praktického lekára pre deti a dorast (tlačivo potvrdenia)

 • Kópiu kartičky poistenca

 • Lieky, ktoré dieťa užíva označené menom a popisom dávkovania (čitateľne)

Ak dieťa registruje (odovzdáva do tábora) iná osoba ako je zákonný zástupca dieťaťa, treba ešte k tomu pridať:

 • Vyplnenú papierovú prihlášku podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa
  (ak už nebola pracovníkom tábora doručená inak – napr. na evanjelický a.v. farský úrad).

Príspevok na rekreáciu

V príprave (odkaz na dotazník zašleme).

Ak si plánujete uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz), dajte nám vedieť v prihláške (zaškrtnutím príslušného poľa) a zároveň vyplnením samostatného dotazníka.

Pred vyplnením dotazníka sa poraďte s vaším ekonomickým oddelením a zistite si akú formu váš zamestnávateľ akceptuje. Budeme vás informovať či to vieme zrealizovať, alebo nie. Štandardne vám poskytneme samostatnú faktúru za pobyt s vyplnenými potrebnými údajmi ktoré uvediete v dotazníku.

Upozornenie: Nie u všetkých zamestnávateľov je možné si príspevok na rekreáciu uplatňovať.
Viac informácií nájdete napríklad aj na tejto stránke.

Prihlasovanie bolo ukončené.

Prihlasovanie do detského tábora bolo z kapacitných dôvodov ukončené. Tešíme sa na všetkých účastníkov tábora.
Ak ste to tento rok nestihli, sledujte túto stránku aj počas ďalšieho roka. Budeme sa na vás tešiť.

Praktické pokyny

 • Oblečenie
  Dieťa vybavte primeraným oblečením na slnečné i daždivé počasie: pyžamo, prezuvky, športový úbor, šatka, šiltovka, pršiplášť, slnečné okuliare, obuv – sandále a pevnú nepremokavú na turistiku, dostatočné množstvo ponožiek na každý deň.

 • Veci osobnej hygieny
  ochranné rúško, sprchovací gél (mydlo), šampón, hrebeň, zubná kefka a pasta, hygienické vreckovky, 2 uteráky, krém (na tvár, ruky, opaľovanie), igelitová taška na špinavú bielizeň, repelent (alebo repelentný náramok)

 • Oboznámte dieťa s obsahom batožiny
  Dieťaťu vysvetlite, čo všetko má zbalené, ako to má každodenne používať, kde má uschovať použité veci. Každú batožinu označte menom. Prekontrolujte tiež batožinu, ktorú si deti balia sami. Občas sa nám stane, že sa do tábora dostanú aj zápalky, nože a iné nebezpečné veci, ktoré do tábora nepatria.

 • Lieky
  Ak dieťa pravidelne užíva lieky, označte ich čitateľne menom a presným dávkovaním (odovzdať zdravotníkovi v deň odchodu)

 • Mobil neodporúčame  iba na vlastnú zodpovednosť.
  Počas dňa bude vyhradená ½ hodina na telefonovanie – spravidla po obede.

Sigord – Zelený breh

Adresa: 082 52 Kokošovce-Prešov
Plus kód pre Google Mapy: X923+J8 Kokošovce
Súradnice: 48.9509, 21.3533