Prihlasovanie do detského biblického tábora bolo z kapacitných dôvodov ukončené. Prihláška je stále aktívna, môžete sa príhlásiť ako náhradníci. Keď sa uvoľní miesto, dáme vám vedieť.

Základné informácie

 • Termín: pondelok 24.7. – sobota 29.7.2023

 • Rekreačná oblasť Stará voda
  Ubytovaní budeme v krásnom areáli na Starej vode v blízkosti obce Mníšek nad Hnilcom.

 • Tábor je určený pre deti s ukončeným 1. až max. 6. ročníkom ZŠ (vrátane)
  resp. max. ukončená prima (t.j. 1. ročník 8 r. gymnázia)

 • Registrácia: 24.7.2023 (pondelok) – od 8:30 do 9:00
  Doprava do tábora bude zabezpečená objednaným autobusom. Vaše dieťa stačí priviezť na evanjelickú a.v. faru: Svätoplukova 11, Prešov.

 • Príchod: 29.7.2023 (sobota) – 10:30 – 11:00
  Doprava detí z tábora bude zabezpečená objednaným autobusom. Dieťa si budete môcť vyzdvihnúť na evanjelickej a.v. fare.

 • Prihlasovanie do pondelka 12. júna 2023, alebo do naplnenia kapacity
  Prihlasovanie prebieha cez elektronický formulár (na tejto stránke nižšie). Prihlasovanie neodkladajte, kapacita sa rýchlo naplní. Pri naplnení kapacity budú uprednostnení členovia evanjelického cirkevného zboru Prešov.

 • Detský biblický tábor organizuje Cirkevný zbor ECAV Prešov
  pod vedením brata farára Mgr. Martina Chalupku a Ing. Slavomíra Kušníra spolu s pracovníkmi detskej besiedky a členmi cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Katarína Chalupková.

 • Pre ďalšie informácie volajte
  0918 828 369
  (Martin Chalupka), 0908 487 900 (Slavomír Kušnír), 0908 987 664 (farský úrad).
  Sledujte tiež túto stránku a kontrolujte si emailové adresy, ktoré ste uviedli do prihlášky.

Cena pre deti z CZ ECAV Prešov

 • Za prvé dieťa: 150€

 • Za každého ďalšieho súrodenca: 130€
  (zľava sa dá uplatniť iba pre súrodencov)

Cena pre deti mimo CZ ECAV Prešov

 • Za prvé a ďalšie dieťa: 170€
  (súrodenecká zľava sa neuplatňuje)

Platba

Platbu realizujte prevodom:

 • Číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

 • Variabilný symbol: 2222

 • Do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa (detí) za ktoré vykonávate platbu
  (kvôli spárovaniu platby s prihláškou)

 • Suma (pre deti z CZ ECAV Prešov):
  za prvé dieťa 150€ + za každého ďalšieho súrodenca 130€
  Suma (pre deti mimo CZ ECAV Prešov):
  za každé dieťa 170€

Ak nemáte k dispozícii možnosť platiť prevodom, je možné zaplatiť aj v hotovosti na evanjelickom farskom úrade – Svätoplukova 11, Prešov.

Plaťte pohodlne pomocou mobilného telefónu

Ak máte túto stránku otvorenú v telefóne, použite prvú možnosť, alebo
ak máte túto stránku otvorenú v počítači, použite druhú možnosť – platbu cez QR kód.

Ak nemáte možnosť platiť elektronicky, môžete zaplatiť aj osobne na farskom úrade.

Ak máte túto internetovú stránku otvorenú v telefóne, môžete realizovať platbu priamo cez vašu aplikáciu pre internet banking.

Nižšie sú pripravené platobné údaje vo forme payme odkazu za pobyt v tábore pre 3 rôzne možnosti. Payme odkaz slúži iba ako pomôcka na otvorenie predvyplneného platobného formulára vo vašej mobilnej aplikácii (nie všetky banky/aplikácie to podporujú). Samotná platba sa po stlačení tlačidla nevykoná, slúži iba na načítanie čísla účtu, variabilného symbolu a ďalších údajov potrebných pre platbu. Meno vášho dieťaťa (detí) budete musieť doplniť pri zadaní platby do poznámky pre prijímateľa ručne. Ak za tábor platíte inú vypočítanú sumu, môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo a príslušnú sumu upraviť priamo v mobilnej aplikácii.

Postup:

 1. Stlačte príslušné tlačidlo podľa počtu súrodencov, ktorých prihlasujete.
 2. Otvorí sa banková aplikácia s predvyplneným platobným príkazom (podporované banky: Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, ČSOB, VÚB).
 3. Do poznámky uveďte mená detí, ktoré prihlasujete (Napr.: DBT2023: Martin a Matej Fialka).
 4. Skontrolujte si načítané údaje a prípadne upravte sumu (ak vám niektorý z 3 pripravených scenárov nevyhovuje – napr. neprihlasujete súrodencov).
 5. Potvrďte platbu. Dieťa sa považuje za prihlásené až po pripísaní platby na účet cirkevného zboru.

Pozn.: Ak máte stránku otvorenú v počítači, alebo nemáte nainštalovanú požadovanú aplikáciu, tlačidlo vás presmeruje na payme.sk (stránku s modrým pozadím), kde môžete pokračovať naskenovaním QR kódu. Internetový prehliadač tiež musí mať povolené otváranie odkazov v natívnej aplikácii.

Platba za 1 dieťa (ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 150€

Platba za 2 súrodencov (ECAV PO)

Suma spolu za 2 súrodencov je 150€ + 130€ = 280€