Prihlasovanie do detského biblického tábora
bolo ukončené.

Základné informácie

 • Termín: pondelok 26.7. – sobota 31.7.2021

 • Rekreačná oblasť Mníchovský potok – Bardejov
  Ubytovaní budeme v krásnom lesnom prostredí na Floriho chate (horná chata Kamarát).
  Pre navigáciu pozri mapu nižšie.

 • Tábor je určený pre deti s ukončeným 1. až max. 6. ročníkom ZŠ (vrátane)
  resp. max. ukončená prima (t.j. 1. ročník 8 r. gymnázia)

 • Odchod/registrácia: 26.7.2021 (pondelok) – od 8:30 do 9:00
  Evanjelický farský úrad v Prešove (Svätoplukova 11, Prešov)
  Doprava do tábora bude zabezpečená objednaným autobusom. Ak však máte možnosť individuálnej dopravy, pomôžete nám odvozom dieťaťa na miesto konania tábora.

 • Príchod: 31.7.2021 (sobota) – predpokladaný čas 11:30
  Evanjelický farský úrad v Prešove (Svätoplukova 11, Prešov)
  Doprava z tábora bude zabezpečená objednaným autobusom. Ak však máte možnosť individuálnej dopravy, pomôžete nám odvozom dieťaťa z miesta konania tábora.

 • Prihlasovanie do 10. júla 2021, alebo do naplnenia kapacity
  Prihlasovanie cez elektronický formulár (na tejto stránke nižšie). Prihlasovanie neodkladajte, kapacita sa rýchlo naplní. Pri naplnení kapacity budú uprednostnení členovia evanjelického cirkevného zboru Prešov.

 • Pre ďalšie informácie volajte 0918 828 369 (vedúci tábora), 0908 987 664 (farský úrad).
  Sledujte tiež túto stránku a kontrolujte si emailové adresy, ktoré ste uviedli do prihlášky.

 • Detský biblický tábor organizuje Cirkevný zbor ECAV Prešov
  pod vedením brata farára Mgr. Martina Chalupku spolu s pracovníkmi detskej besiedky a členmi cirkevného zboru ECAV v Prešove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Sylvia Iľková a Katarína Chalupková. Programovú stránku zabezpečuje RNDr. Mária Šalamunová.

Cena pre deti z CZ ECAV Prešov

 • Za prvé dieťa: 105€

 • Za každého ďalšieho súrodenca: 85€
  (zľava sa dá uplatniť iba pre súrodencov)

Cena pre deti mimo CZ ECAV Prešov

 • Za prvé a ďalšie dieťa: 125€
  (súrodenecká zľava sa neuplatňuje)

Platba

Platbu realizujte prevodom:

 • Číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 9628 9004

 • Variabilný symbol: 1111

 • Do poznámky uveďte: meno a priezvisko dieťaťa (detí) za ktoré vykonávate platbu
  (kvôli spárovaniu platby s prihláškou)

 • Suma (pre deti z CZ ECAV Prešov):
  za prvé dieťa 105€ + za každého ďalšieho súrodenca 85€
  Suma (pre deti mimo CZ ECAV Prešov):
  za každé dieťa 125€

Ak nemáte k dispozícii možnosť platiť prevodom, je možné zaplatiť aj v hotovosti na evanjelickom farskom úrade – Svätoplukova 11, Prešov.

Upozornenie k PCR testovaniu

Podľa zverejnených pravidiel ohľadom konania detských táborov v roku 2021, je potrebné aby všetky deti od 12 rokov * (vrátane) a staršie mali potvrdenie o negatívnom PCR teste na ochorenie Covid-19 nie staršie ako 3 dni (72 hodín). Výnimky sú uvedené nižšie. Toto potvrdenie o negatívnom teste bude potrebné odovzdať pri nástupe do detského tábora vytlačené (vytlačte aj SMS, napr. ako snímku obrazovky) spolu s potvrdením od detského lekára. Ak si uplatňujete výnimku, je potrebné doložiť potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia.
Náklady na test uhrádza štát (do 18r.), potrebné je však pri registrovaní na PCR testovanie označiť v sekcii „Vyberte príznaky alebo dôvod vyšetrenia“ položku „Idem do tábora“. Následne je potrebné vyplniť informácie o tábore:
 • Dátum začiatku tábora: 26.7.2021
 • Názov tábora: Detský biblický tábor
 • Mesto, kde sa tábor koná: Mníchovský potok, Bardejov
Prihlasovanie na testovanie neodkladajte, termín (3 dni pred táborom) sa môže rýchlo obsadiť (systém vám ale pravdepodobne nedovolí registráciu skôr ako 14 dní pred termínom testu). Ak výsledky testu nestihnete získať do času nástupu do tábora, môžete dieťa priviesť spolu s negatívnym výsledkom testu na miesto konania tábora aj neskôr.
 
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom testovania, potrebných tlačív, alebo si potrebujete niečo ujasniť, neváhajte nás kontaktovať. Pri akejkoľvek zmene, alebo spresnení ďalších pokynov vás budeme informovať prostredníctvom emailu.
 
Vyššie uvedené informácie sú spracované podľa Usmernenia hlavného hygienika zo dňa 17.6.2021 a tiež podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 25.6.2021:
Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

 • a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 • d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 • f) do 10 rokov veku. *
(Celé znenie usmernenia nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR, a text vyhlášky https://bit.ly/vyhlaska-tabory.)

* Zvýšené na 12 rokov podľa úpravy platnej od 26.7.2021: https://www.facebook.com/314839232198569/posts/1527739920908488/

Plaťte pohodlne pomocou mobilného telefónu

Ak máte túto stránku otvorenú v telefóne, použite prvú možnosť, ak máte túto stránku otvorenú v počítači, použite druhú možnosť – platbu cez QR kód.

Ak máte túto internetovú stránku otvorenú v telefóne, môžete realizovať platbu priamo cez vašu aplikáciu pre internet banking.

Nižšie sú pripravené platobné údaje vo forme payme odkazu za pobyt v tábore pre 3 rôzne možnosti. Payme odkaz slúži iba ako pomôcka na otvorenie predvyplneného platobného formulára vo vašej mobilnej aplikácii (nie všetky banky/aplikácie to podporujú). Samotná platba sa po stlačení tlačidla nevykoná, slúži iba na načítanie čísla účtu, variabilného symbolu a ďalších údajov potrebných pre platbu. Meno vášho dieťaťa (detí) budete musieť doplniť pri zadaní platby do poznámky pre prijímateľa ručne. Ak za tábor platíte inú vypočítanú sumu, môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo a príslušnú sumu upraviť priamo v mobilnej aplikácii.

Postup:

 1. Stlačte príslušné tlačidlo podľa počtu súrodencov, ktorých prihlasujete.
 2. Otvorí sa banková aplikácia s predvyplneným platobným príkazom (podporované banky: Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, ČSOB, VÚB).
 3. Do poznámky uveďte mená detí, ktoré prihlasujete (Napr.: DBT2021: Martin a Matej Fialka).
 4. Skontrolujte si načítané údaje a prípadne upravte sumu (ak vám niektorý z 3 pripravených scenárov nevyhovuje – napr. neprihlasujete súrodencov).
 5. Potvrďte platbu. Dieťa sa považuje za prihlásené až po pripísaní platby na účet cirkevného zboru.

Pozn.: Ak máte stránku otvorenú v počítači, alebo nemáte nainštalovanú požadovanú aplikáciu, tlačidlo vás presmeruje na payme.sk (stránku s modrým pozadím), kde môžete pokračovať naskenovaním QR kódu. Internetový prehliadač tiež musí mať povolené otváranie odkazov v natívnej aplikácii.

Platba za 1 dieťa (ECAV PO)

Suma za 1 dieťa je 105€

105€ – Otvoriť v mobilnej bankovej aplikácii

Platba za 2 súrodencov (ECAV PO)

Suma spolu za 2 súrodencov je 105€ + 85€ = 190€

190€ – Otvoriť v mobilnej bankovej aplikácii