Bratia a sestry, synoda ECAV na Slovensku schválila 10.10.2020 v Ružomberku Cirkevný zákon č. 6/2020 o Elektronickom informačno