Október 2014 – Pamiatka zosnulých

Ročník 19 – číslo 4

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“ Rim 1:16

 • J. Bakalár: Viera je vyznaním Ježiša Krista, nášho Pána.
 • Luther a Biblia. Pripravil J. Bakalár, zborový farár
 • A. Bodnárová: Prezentácia knihy Opustené kostoly Horného Spiša
 • D. Vagaský: Ad) Synoda v Levoči 2014/Informácie zo zasadnutia vyšších cirkevných orgánov
 • MG: Požehnaný čas na misijných dňoch VD
 • M. Macejová: Detský biblický tábor „12 statočných“
 • Dorastový tím: Čo zažili dorasťáci v lete
 • Tím SM: Pozvanie na Staršiu mládež
 • V. Svatová: KECY 2014 UPSIDE DOWN
 • MI: Večierok pre slúžiacich
 • Ľ. Demčáková: Jesenný projektový týždeň
 • Z. Martausová: SVETLO V TME
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Jún 2014 – Predprázdninové číslo

Ročník 19 – číslo 3

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník“ Iz 50:4

 • J. Bakalár: Slovo, ktoré občerstvuje. Príhovor brata zborového farára k prázninám.
 • J. Gáll: Informácie zo zasadnutia vyšších cirkevných orgánov.
 • M. Damankoš: Synoda v Levoči 2014
 • Slovenská evanjelická jednota obnovuje svoju činnosť. Rozhovor s bratom V. Čopom.
 • O. Koč: Konfirmácia.
 • A. Hanzová: Zo žiakov absolventi.
 • M. Martičeková: Deň matiek.
 • V. Čop: Gideonci medzi žiakmi ESŠ v Prešove.
 • Vďačná presbyterka: Noc kostolov.
 • J. Bakalár: Zlatí konfirmandi.
 • Tím VMV: Grilovačka pre všetky generácie vo farskej záhrade.
 • Predsedníctvo CZ: Cirkevný príspevok.
 • Ľ. Sabolová: Piate výročie materskej škôlky – ďakovné služby Božie 22. júna 2014.
 • P. Gál: Detský biblický tábor – Mníchovský potok 4.8. – 10.8.2014.
 • L. Gogová: Na Veselej veselo.
 • pracovníci Relevant: Stojíme pred rozhodnutím – Relevant, n.o.
 • sestra Katarína: Mamiklub
 • B.A.: Garden Party
 • B.A.: Seniorátne stretnutie dorastu
 • Oznamy a pravidelné rubriky