Október 2014 – Pamiatka zosnulých

Ročník 19 – číslo 4

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“ Rim 1:16

 • J. Bakalár: Viera je vyznaním Ježiša Krista, nášho Pána.
 • Luther a Biblia. Pripravil J. Bakalár, zborový farár
 • A. Bodnárová: Prezentácia knihy Opustené kostoly Horného Spiša
 • D. Vagaský: Ad) Synoda v Levoči 2014/Informácie zo zasadnutia vyšších cirkevných orgánov
 • MG: Požehnaný čas na misijných dňoch VD
 • M. Macejová: Detský biblický tábor „12 statočných“
 • Dorastový tím: Čo zažili dorasťáci v lete
 • Tím SM: Pozvanie na Staršiu mládež
 • V. Svatová: KECY 2014 UPSIDE DOWN
 • MI: Večierok pre slúžiacich
 • Ľ. Demčáková: Jesenný projektový týždeň
 • Z. Martausová: SVETLO V TME
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Jún 2014 – Predprázdninové číslo

Ročník 19 – číslo 3

„Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník“ Iz 50:4