Júl 2015 – Prázdninové číslo

Ročník 20 – číslo 3

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Ján 14, 6

 • J. Bakalár: 600 rokov od upálenia majstra Jana Husa (1370 – 6. 7. 1415)
 • M. Dreveňák: Slávnosť konfirmácie
 • J. Bakalár: Odkaz spomienkového večierka pri príležitosti nedožitých 85. narodenín zosnulého brata farára Ladislava Fričovského
 • Pozvánka na Dorastový výlet na Starej Vode, 16.–21.8.2015
 • M. Čurlík, redakcia: Synoda ECAV 2015
 • J. Bakalár: Koncert spevokolu Sion
 • O. Adamkovičová: “Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.” Žalm 104; 33
 • MG: Zborový deň – cesta budovania vzťahov v cirkevnom zbore v 3. nedeľu po Trojici (21. 06. 2015)
 • A. Hanzová: Zo žiakov absolventi
 • J. Bakalár: Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským
 • Kolektív EZŠ: Evanjelická základná škola v Prešove oslavovala 5. výročie
 • Tím Relevant n. o.: Lepší život vďaka práci pre dievčatá z Hniezda
 • Pozvánka na Detský biblický tábor – Červenica 10.-16.8.2015 (pondelok – nedeľa)
 • Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích (preklad A. Bodnárová): PEVEC BOŽÍ. Životný zápas Juraja Tranovského
 • KECY 2015 – You are here
 • PREŠOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Apríl 2015 – Veľkonočné číslo

Ročník 20 – číslo 2

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“ 1. Petra 1, 3