Júl 2015 – Prázdninové číslo

Ročník 20 – číslo 3

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.” Ján 14, 6

 • J. Bakalár: 600 rokov od upálenia majstra Jana Husa (1370 – 6. 7. 1415)
 • M. Dreveňák: Slávnosť konfirmácie
 • J. Bakalár: Odkaz spomienkového večierka pri príležitosti nedožitých 85. narodenín zosnulého brata farára Ladislava Fričovského
 • Pozvánka na Dorastový výlet na Starej Vode, 16.–21.8.2015
 • M. Čurlík, redakcia: Synoda ECAV 2015
 • J. Bakalár: Koncert spevokolu Sion
 • O. Adamkovičová: “Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.” Žalm 104; 33
 • MG: Zborový deň – cesta budovania vzťahov v cirkevnom zbore v 3. nedeľu po Trojici (21. 06. 2015)
 • A. Hanzová: Zo žiakov absolventi
 • J. Bakalár: Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Jágerským
 • Kolektív EZŠ: Evanjelická základná škola v Prešove oslavovala 5. výročie
 • Tím Relevant n. o.: Lepší život vďaka práci pre dievčatá z Hniezda
 • Pozvánka na Detský biblický tábor – Červenica 10.-16.8.2015 (pondelok – nedeľa)
 • Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích (preklad A. Bodnárová): PEVEC BOŽÍ. Životný zápas Juraja Tranovského
 • KECY 2015 – You are here
 • PREŠOVSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Apríl 2015 – Veľkonočné číslo

Ročník 20 – číslo 2

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.“ 1. Petra 1, 3

 • Veľký piatok. Príhovor zborového farára O. Koča k Veľkej noci.
 • J. Bakalár: Bratia a sestry, Christos Voskrese! Kristus vstal z mŕtvych!
 • M. Bakalárová: Svetový deň modlitieb.
 • M. Gajdošová: Už je čas, si pripravená…?
 • M. Gajdošová: Konferencia modlitebného spoločenstva vo Zvolene.
 • Ján Midriak (23. júna 1929 – 7. februára 2015).
  Rozlúčka biskupa VD ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola, pričítaná na pohrebe v Ev. a. v kostole v Prešove 14. februára 2015.
  Príhovor prof. RNDr. René Matloviča, PhD., rektora Prešovskej univerzity.
 • Voľba zborového farára Jána Bakalára.
  Správa námestného dozorcu Miroslava Čurlíka.
  Príhovor brata farára v druhú nedeľu pôstnu.
 • Ika Iľková – Stretnutia RoS
 • Vertikálovka – Stretnutie mladých pracovníkov nášho zboru.
 • Tím Relevant n.o.: Relevant – správy o činnosti.
 • A. Jakubčinová: Pozoruhodný prípad.
 • Redakcia: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Z. Martausová, EKG: Evanjelické školstvo sa posúva dopredu.
 • J. Bakalár: Aliančný modlitebný týždeň.
 • Redakcia: 70. výročie smrti D. Bonhoeffera.
 • Domáci tlačový fond
 • Oznamy a pravidelné rubriky