December 2018 – Vianočné číslo

Ročník 23 – číslo 6

„Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“  Iz 7, 14

 • Čisté pery (Ondrej Koč – zborový farár)
 • Krabice od topánok – darčeky do Srbska (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Darovanie krvi 2018 (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Sociálna pomoc má v Evanjelickom kolegiálnom
  gymnáziu rôzne podoby (Ľudmila Kónyová – EKG Prešov)
 • Vy ste soľ zeme (Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove)
 • Pomoc pre človeka v závislosti a spoluzávislosti v Prešove:
  Domov nádeje a Domov nádeje – sociálna poradňa (Lívia Pížová, sociálny poradca, Gréckokatolícka charita v Prešove)
 • Relevant n.o. (Tím Relevant)
 • JEŽIŠ – MENO NAD KAŽDÉ MENO (Tím Detskej besiedky)
 • Aj v EKG sme si v r. 2018 pripomenuli „8-ový rok“ (Ľudmila Kónyová – EKG Prešov)
 • Zmeny pri správe majetku cirkevného zboru (Viktor Čop – konateľ)
 • 4 mýty o vianočnom príbehu (Katarína Pončáková)
 • Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2018 (www.ecav.sk)
 • Jubilanti nášho cirkevného zboru v III. štvrťroku 2018
 • Pôvod Tichej noci
 • Jubilanti nášho cirkevného zboru v I. štvrťroku 2019

Jún 2018 – Mimoriadne číslo k voľbám cirkevných predstaviteľov

Ročník 23 – číslo 6

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Mt. 11, 28

 • Poďte ku mne všetci… (Ján Bakalár)
 • Predslov zborového dozorcu M. Čurlíka k volebnému zborovému konventu CZ ECAV v Prešove
 • Životopis Mgr. Ivan Eľko
 • Životopis Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.
 • Životopis Mgr. Katarína Hudáková
 • Životopis Mgr. Marián Kaňuch
 • Životopis Ing. Ján Brozman
 • Životopis Ing. Ľubomír Pankuch

Máj 2018 – Svätodušné sviatky

Ročník 23 – číslo 3

„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje!“ Ján 14, 26-27

 • Príď Duchu Svätý (Lenka Wagnerová – námestná farárka)
 • Modlitba za konfirmandov(Meno autora)
 • Konfirmácia 2018 (Ondrej Koč – zb. farár)
 • Predivné cesty Božie(Ondrej Koč – zb. farár)
 • Konfirmandi v nedeľu 13.5.2018 neskončili (Peter Urbanec)
 • Ondrej Koč st. sa dožíva nádherného jubilea (redakcia Patmosu)
 • Relevant n.o. (Tím Relevant n.o.)
 • Čo pre mňa znamená Ježiš?
 • Hudobný sviatok v Chráme Sv. Trojice (Karol Medňanský)
 • Seniorátne stretnutie mamičiek: Mami, pokoj, nestresuj! (Katarína Kendická)
 • Jeden pre všetkých – Seniorátme stretnutie mládeže ŠZS (Maja Macejová)
 • ROK 2018 – volebný rok v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku(ECAV) (Mgr. Dušan Cina)
 • Jarný projektový týždeň na 1. stupni EzŠ (Mgr. Martina Feničová)
 • Jarný projektový týždeň na 2. stupni EZŠ v znamení zdravého životného štýlu (Mgr. Mária Čurlíková – učiteľka EZŠ v Prešove)
 • Jarný projektový týždeň na EKG (Mgr. Erika Beňová)
 • Dobrovoľné darovanie krvi v cirkevnom zbore
 • Jubilanti nášho cirkevného zboru v III. štvrťroku 2018

Marec 2018 – Veľká noc

Ročník 23 – číslo 2

„Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou
Božou.“
1 Kor 1, 18

 • Veľkonočné ráno, ktoré zmenilo konkrétny život… (Ján 20, 11 – 18) (ThDr. Matej Oráč, PhD.)
 • Výročný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v Prešove (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Volebný zborový konvent CZ ECAV na Slovensku v Prešove (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Potáborové stretnutie (Maja Macejová)
 • Potrebujeme kresťanské šafárenie…?! (ThDr. Matej Oráč, PhD.)
 • Nad čím sa zamýšľajú rodiny v Prešove… (Lenka Janotková)
 • KRVAVÝ TRÓN (E. Mihočov