December 2018 – Vianočné číslo

Ročník 23 – číslo 6

„Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“  Iz 7, 14

 • Čisté pery (Ondrej Koč – zborový farár)
 • Krabice od topánok – darčeky do Srbska (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Darovanie krvi 2018 (Miroslav Čurlík – zborový dozorca)
 • Sociálna pomoc má v Evanjelickom kolegiálnom
  gymnáziu rôzne podoby (Ľudmila Kónyová – EKG Prešov)
 • Vy ste soľ zeme (Marián Damankoš – riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove)
 • Pomoc pre človeka v závislosti a spoluzávislosti v Prešove:
  Domov nádeje a Domov nádeje – sociálna poradňa (Lívia Pížová, sociálny poradca, Gréckokatolícka charita v Prešove)
 • Relevant n.o. (Tím Relevant)
 • JEŽIŠ – MENO NAD KAŽDÉ MENO (Tím Detskej besiedky)
 • Aj v EKG sme si v r. 2018 pripomenuli „8-ový rok“ (Ľudmila Kónyová – EKG Prešov)
 • Zmeny pri správe majetku cirkevného zboru (Viktor Čop – konateľ)
 • 4 mýty o vianočnom príbehu (Katarína Pončáková)
 • Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2018 (www.ecav.sk)
 • Jubilanti nášho cirkevného zboru v III. štvrťroku 2018
 • Pôvod Tichej noci
 • Jubilanti nášho cirkevného zboru v I. štvrťroku 2019

Jún 2018 – Mimoriadne číslo k voľbám cirkevných predstaviteľov

Ročník 23 – číslo 6

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Mt. 11, 28