Apríl 2011 – Veľkonočné číslo

Ročník 16 – číslo 2

Lebo milostou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.Ef 2, 8-9

 • J. Bakalár: Na úvod…
 • O. Koč: Ja a môj blížny. Pôstne zamyslenie.
 • Rozhovor so sestrou Helenou Midriakovou pri príležitosti jej životného jubilea.
 • J. Konček: Svedectvo Jakuba Končeka a Pavla Ragaca.
 • V. Ferenc: Zo života cirkevného zboru.
 • L. Sabolová: Zážitky žiakov EKG v Bruseli.
 • A. Hanzová: Genesis neodpovedá na otázku, ako vznikol svet.
 • Detská besiedka.
 • Z. Martausová: Sekčovské Misijné Stretnutia (sms).
 • D. Harčár: Stredoškolská mládež.
 • D. Harčár: Spolocná mládež.
 • D. Kudlová: Konfirmandská víkendovka – Semafor.
 • J. Čerenský: Vysokoškolská mládež.
 • Rozhovor so sociálnou pracovníčkou útulku „Hniezdo“ Ivkou Blecharžovou.
 • Oznamy a pravidelné rubriky.

Február 2011 – Výročný zborový konvent

Ročník 16 – číslo 1

Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní…Ef 4, 1