December 2013 – Vianočné číslo

Ročník 18 – číslo 5

„Ale mňa blaží Božia blízkosť.“ Ž 73, 28a

 • J. Bakalár: Vianoce sú o Božej blízkosti…
 • J. Midriak: Dogmatické Vianoce a betlehemské jasle
 • A. Bodnárová, J. Bakalár st.: KRISTOVCI a ja
 • Sekčovské misijne stretnutia
 • Z. Martausová, Ľ. Demčáková: Dni otvorených dverí na ESŠ v Prešove
 • L. Janotková: Letný misijný tábor
 • A. Jakubčinová: Nechajme Ho, nech cez nás koná…
 • I. Blecharžová: Naša, Vaša klubovňa PUZZLE!
 • M. Spišáková: Opatrovateľská služba v domácnosti klienta alebo opatrovateľská služba v zariadení?
  • p. Rozmanová: Prečo nie zariadenie opatrovateľskej služby, ale opatrovateľka?
  • p. Vernarecová: Príbeh o babke Margite
 • J. Bakalár: Snažíme sa byť jeden druhému vzájomnou oporou
 • Program služieb Božích
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Október 2013 – Pamiatka reformácie, advent

Ročník 18 – číslo 4

„Pravý poklad cirkvi je evanjelium Ježiša Krista“ (Dr. Martin Luther)

 • J. Bakalár: Aby sme iných zapálili, musíme sami horieť. Príhovor k pamiatke Reformácie.
 • M. Damankoš: Martin Luther
 • K. Draganovský: Nasledovať príklad nášho pána
 • J. Kopčok, O. Koč: Hložany – Prešov
 • O. Koč: Prijatie do CZ
 • Rozhovor s riaditeľom ESŠ Mariánom Damankošom
 • P. Gál: Detský biblický tábor 2013: Záchrana krajiny Narnia
 • D. Motýľ: Dorastový výlet – Stará Voda, 20.-25.8.2013
 • Stretnutie žien v CZ ECAV Prešov. Plán stretnutí do konca roka 2013
 • M. Spišáková: Diakonia – opatrovateľská služba. Podporné skupiny pre „domovákov“
 • I. Eľko: 400 rokov „Slova z Kralíc“
 • Z. Martausová: Rozhovor s pani kaplánkou Martou Chlpíkovou
 • Z. Martausová: Žiaci EGK spoznávali Slovensko
 • M. Gajdošová: Herľany 2013. Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva v dňoch 14.–18.10.2013
 • Z. Hybenová: Deň VD ECAV 2013 – Kto sme?
 • P. Mihoč: Advent – čas, kedy nám znie Božie „ajhľa“
 • J. Bakalár: Rozhovor s kazateľom Martinom Jurčom
 • Kniha KRISTOVCI. Tip na vianočný darček
 • J. Bakalár: Požehnané evanjelizačné stretnutie ŠZS CZ ECAV Soľ 27. októbra 2013
 • Oznamy a pravidelné rubriky