December 2013 – Vianočné číslo

Ročník 18 – číslo 5

„Ale mňa blaží Božia blízkosť.“ Ž 73, 28a

 • J. Bakalár: Vianoce sú o Božej blízkosti…
 • J. Midriak: Dogmatické Vianoce a betlehemské jasle
 • A. Bodnárová, J. Bakalár st.: KRISTOVCI a ja
 • Sekčovské misijne stretnutia
 • Z. Martausová, Ľ. Demčáková: Dni otvorených dverí na ESŠ v Prešove
 • L. Janotková: Letný misijný tábor
 • A. Jakubčinová: Nechajme Ho, nech cez nás koná…
 • I. Blecharžová: Naša, Vaša klubovňa PUZZLE!
 • M. Spišáková: Opatrovateľská služba v domácnosti klienta alebo opatrovateľská služba v zariadení?
  • p. Rozmanová: Prečo nie zariadenie opatrovateľskej služby, ale opatrovateľka?
  • p. Vernarecová: Príbeh o babke Margite
 • J. Bakalár: Snažíme sa byť jeden druhému vzájomnou oporou
 • Program služieb Božích
 • Oznamy a pravidelné rubriky

Október 2013 – Pamiatka reformácie, advent

Ročník 18 – číslo 4

„Pravý poklad cirkvi je evanjelium Ježiša Krista“ (Dr. Martin Luther)