Október 2019

Ročník 24 – číslo 5

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

 • Čo je pravda? – Martin Chalupka
 • Povzbudenie pri pamiatke zosnulých – Ján Bakalár
 • Katarina von Bora I. – Zuzana Kubačková, námestná farárka CZ Soľ
 • KLUBOVŇA PUZZLE OŽÍVA – Tím Relevant
 • Rozhovor s bratom zborovým farárom Martinom Chalupkom
 • Jesenné zamyslenie – Lenka Janotková, farárka na RD žijúca v Prešove
 • Chráň si srdce! – 30. výročie Nežnej revolúcie – Pozvánka

September 2019

Ročník 24 – číslo 4

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Filip 4,6

 • Kresťan v búrkach života – Ondrej Koč
 • Detský biblický tábor 2019 – HRDINOVIA – Majka Macejová
 • Klubovňa Puzzle bude fungovať v novom šate
 • Dni aktívneho dobrovoľníctva 2019
 • Dorastový tábor 2019 – Peter Urbanec
 • Dve významné výročia – Miro Čurlík
 • Evanjelická spojená škola: nový školský rok = nové projekty – Zuzana Martausová

Apríl 2019

Ročník 24 – číslo 2

„A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie,