Október 2019

Ročník 24 – číslo 5

„Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.“ Ján 8, 36

  • Čo je pravda? – Martin Chalupka
  • Povzbudenie pri pamiatke zosnulých – Ján Bakalár
  • Katarina von Bora I. – Zuzana Kubačková, námestná farárka CZ Soľ
  • KLUBOVŇA PUZZLE OŽÍVA – Tím Relevant
  • Rozhovor s bratom zborovým farárom Martinom Chalupkom
  • Jesenné zamyslenie – Lenka Janotková, farárka na RD žijúca v Prešove
  • Chráň si srdce! – 30. výročie Nežnej revolúcie – Pozvánka

September 2019

Ročník 24 – číslo 4

„Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.“ Filip 4,6