Prvá kniha Mojžišova (Genezis)

7. nedeľa po Sv. Trojici

26. júla 2020
4M 6, 22-27: 22 Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech rozjasní Hospodin…