7. nedeľa po Sv. Trojici

26. júla 2020
4M 6, 22-27: 22 Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech rozjasní Hospodin…

5. nedeľa po Sv. Trojici

12. júla 2020
1 M 19, 15 - 26: 15 Keď vyšla ranná zora, anjeli naliehali na Lóta a vraveli: Vstaň, vezmi ženu a obe dcéry, ktoré sú tu, aby si nezahynul pre…

3. pôstna nedeľa

15. marca 2020
1. Mojžišova 22, 1 – 2 a 7 – 12 a 14 1 Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. I riekol mu: Abrahám! Odpovedal: Tu som.2 Vtedy On riekol: Vezmi svojho…