1. pôstna nedeľa

Home/Chalupka Martin/1. pôstna nedeľa
1. pôstna nedeľa
1. marca 2020

1. pôstna nedeľa

Kazateľ:
Passage: 1 M 39, 7 - 21
Typ Kázne:

1 M 39, 7 - 21: Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: Ľahni si ku mne! On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk, ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja; nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou; ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu? Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou. Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu - a z domácich nikto nebol v dome - chytila ho za šaty a povedala: Ľahni si ku mne! On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von. Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von, zvolala svojich domácich a povedala im: Pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala. Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von. A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov; i vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel si zo mňa robiť posmech. Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von. Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: Toto mi urobil tvoj sluha, vzbĺkol hnevom. Nato ho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu.