7. nedeľa po Sv. Trojici

7. nedeľa po Sv. Trojici
26. júla 2020

7. nedeľa po Sv. Trojici

Kazateľ:
Passage: 4M 6, 22-27
Typ Kázne:

4M 6, 22-27:

22 Hospodin hovoril Mojžišovi: 23 Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26 Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 27 Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.