Mihoč Peter

Nový rok

1. januára 2020
3 Jn 1 - 15: (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Lebo som sa veľmi…