Služby Božie pre ESŠ

Nedeľa po novom roku

5. januára 2020
J 4, 25 - 30: Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam…