Nový rok

Nový rok
1. januára 2020

Nový rok

Kazateľ:
Passage: 3 Jn 1 - 15
Typ Kázne:

3 Jn 1 - 15: (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem. Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde.

Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. Veď pre (Jeho) meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. My sa teda máme ujímať takýchto, aby sme sa stali spolupracovníkmi za pravdu.

Písal som cirkevnému zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma. Preto keď prídem, spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru.

Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha. O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda; aj my vydávame svedectvo (o ňom), a vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať černidlom a perom. Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov, každého osve! Amen.