Závierka občianskeho roka

Home/Koč Ondrej/Závierka občianskeho roka
Závierka občianskeho roka
31. decembra 2019

Závierka občianskeho roka

Kazateľ:
Passage: Iz 12, 1 - 5
Typ Kázne:

Iz 12, 1 - 5: Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Go to Top