Závierka občianskeho roka

Závierka občianskeho roka
31. decembra 2019

Závierka občianskeho roka

Kazateľ:
Passage: Iz 12, 1 - 5
Typ Kázne:

Iz 12, 1 - 5: Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.