Nedeľa po Vianociach

Nedeľa po Vianociach
29. decembra 2019

Nedeľa po Vianociach

Kazateľ:
Passage: J 12, 35 - 36
Typ Kázne:

J 12, 35 - 36: Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.