Malachiáš

24. nedeľa po Svätej Trojici

14. novembra 2021
Mal 3, 19 - 21: Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví…